I løpet av kort tid har Agder Energi kjøpt flere selskaper i Tyskland. Med Entelios flytter konsernet seg nærmere tyske forbrukere. (Foto: Agder Energi)

Agder Energi Venture har kjøpt 100% av aksjene i Entelios AG fra EnerNOC, Inc. (ENOC) for å posisjonere seg ytterligere i kontinental-Europa.

Kilde: Agder Energi

Entelios AG er en ledende leverandør av forbrukerfleksibilitet i Tyskland. Entelios sitt viktigste forretningsområde er aggregering og forvaltning av fleksibelt forbruk, lagring og desentralisert produksjon. Entelios forvalter fleksibiliteten fra sine kunder i markedene for fleksibilitet, inkludert regulerkraftmarkedet. Gitt den økende andelen av ikke-regulerbare, fornybare energiressurser i kraftsystemet, vil Tyskland ha et økt behov for å raskt kunne balansere strømproduksjon og
-etterspørsel. Entelios har bygget en kundeportefølje og en teknologiplattform som oppfyller kravene til alle de fire TSO’ene(Transmission System Operators) i Tyskland. For å sikre kontinuitet, vil EnerNOC gi driftsstøtte til porteføljen gjennom sitt Network Operations Center i Dublin, som vil ha ansvaret for sanntidsstyring og support.

«Vi ser frem til å jobbe sammen med vår nye strategiske aksjonær og deres partnere fremover, i tillegg til å fortsette med å levere og utvikle løsninger til fremtidens energisystem for å møte fremtidige behov», sier Alois Wichtlhuber, administrerende direktør i Entelios AG.

«Investeringen i Entelios er en spennende mulighet til å utvide vårt fokus på forbrukerfleksibilitet og posisjonerer Agder Energi for de pågående endringene i de europeiske kraftmarkedene. Agder Energi er nå posisjonert med både en innovativ, grønn produksjonsaggregator, en ledende aggregator av industriell forbrukerfleksibilitet, i tillegg til ledende utviklingsressurser som skal gi oss verktøyene til å styre og allokere fleksibilitet til de mest verdifulle delmarkeder.», sier Tor Øystein Repstad, CEO Agder Energi Venture.

Agder Energi Venture (AEV) er et datterselskap av Agder Energi, som investerer i energirelaterte selskap som er i tidlig til moden fase. Agder Energi er et av de ledende selskapene innen den norske, fornybare energisektoren. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi og energirelaterte tjenester. Agder Energi er Norge fjerde største energikonsern i form av vannkraftproduksjon. Konsernets 48 hel- og deleide kraftverk produserer rundt 8,1 TWh fornybar energi på årsbasis.

«Entelios er en ledende forbrukerfleksibilitetsleverandør i Tyskland med fremoverlente og meget kompetente folk. Denne investeringen gir en stor mulighet for oss til å akselerere vår fleksibilitetsstrategi i Europa», sier Harald von Heyden, som tar rollen som co-CEO i Entelios AG, i tillegg til sine oppgaver som co-CEO i Nordgröön Energie og administrerende direktør i Enfo AS. (Enfo AS er også eid av Agder Energi Venture).

Tyskland er et foregangsland i utviklingen av de europeiske energimarkedene. Tjenester for fleksibilitetskontroll og automatiserte handelssystemer, samt tilgang til de kortsiktige, fysiske markedene blir stadig viktigere. Agder Energi er nå i stand til å levere en rekke tjenester og produkter til europeiske motparter, samt utvikle kjernevirksomheten i tråd med endringer i energimarkedene.