eSmart Systems posisjonerer seg hos ASKO i Vestby med Connected Building. (Foto: ASKO)

ASKO Vestby velger eSmart Systems og Connected Building for å implementere løsninger som gir de bedre oversikt over forhold knyttet til produksjon og forbruk av energi.

Kilde: eSmart Systems

Denne kunnskapen skal brukes for å redusere ASKOs energikostnader gjennom effektstyring for blant annet å kontrollere effektledd på nettleiekontrakter, bruke mest mulig av solkraftproduksjonen i eget anlegg og å utnytte prisforskjeller i markedet. Dette skal gjøres gjennom å hente inn realtidsverdier til eSmart Systems’ plattform, presentere oversikter i dashboards og etter hvert bruke big data analytics og optimering til avansert beslutningsstøtte.

Innen 2020 har ASKO som mål å redusere energibruken i byggene sine med 20%, og 100% av energien skal komme fra fornybare kilder. Samtidig skal all transport foregå på fornybart drivstoff.

ASKOs anlegg på Vestby er et gigantisk logistikkanlegg for dagligvarer. Samtidig pågår det en storstilt utbygging av solceller på takene. Dette vil ferdigstilles våren 2017 og gjøre ASKO Vestby til Norges største solkraftverk.

Avtalen mellom selskapene er todelt og består av et forprosjekt og en proof-of-concept.

– ASKO er et svært fremoverlent og innovativt selskap som tar det grønne skiftet på alvor. Vi er derfor veldig glade for å ha fått til dette samarbeidet. Det er gjennom krevende kunder vi i eSmart Systems kan verifisere og videreutvikle løsningene våre, sier Jan Tore Gjøby, prosjektleder, eSmart Systems.

Oppstart av prosjektet er i januar 2017.