Det drar seg til mot årets Metodedager. Det er ingen grunn til å vente med å melde seg på. (Foto: REN)

Har du enda ikke meldt deg på til årets Metodedager på Drammen Travbane 14. – 15. juni? Da er det på tide å gjøre kort prosess.

Alt ligger til rette for et flott og matnyttig arrangement i midten av juni. 2015-utgaven av Metodedagene samlet 100 utstillere og tiltrakk seg mer enn 1500 besøkende. Det ligger til rette for at årets utgave vil toppe denne oppslutningen. Allerede nå er tilsvarende antall utstillere fra 2015 innen rekkevidde, og forhåndspåmeldte besøkende har passert 600.

Vi registrerer stadig større interesse for Metodedagene, forteller prosjektleder Bjarte Sandal i REN, som står bak dette arrangementet. – Vi har klare og tydelige signaler fra et økende antall nettselskap om at de planlegger å sende hele eller deler av sin montørstab til Drammen i midten av juni.

For de som ikke vet det er Metodedagene et arrangement for nettselskaper, entreprenører og leverandører til kraftbransjen. I selve utstillingen er det lagt vekt på praktisk orientert faglig kompetansebygging. Første dag deles deltagerne inn i grupper med besøk på syv stasjoner med ulik tematisering i økter på 50 minutter. Andre dag kan de besøkende fritt oppsøke de utstillinger og fremvisninger tilpasset individuelle interesser.

Vi har ikke satt noen begrensninger, hverken for antall utstillere eller besøkende, fortsetter Sandal, – men det er klart det lønner seg å være tidlig ute. Spesielt gjelder dette overnattingsmuligheter i sentrumsnære områder i Drammen. 2015 var et rekordår for Metodedagene. Alt synes å ligge til rette for at denne blir slått med årets arrangement.

Det er flere årsaker til at Metodedagene stadig tiltrekker seg større interesse. Langt fremme står den teknologiske utviklingen knyttet til produkter og tjenester i strømnettet. At det de nærmeste ti årene samlet sett skal investeres rundt 140 milliarder kroner i sentral-, regional- og distribusjonsnettet er selvfølgelig også av stor betydning. Dette er et tall som NVE publiserte for få dager siden.