Eier Naturgass forhandler nå om salg med en aktuell kjøper av gasskraftverket på Kårstø. (Foto: Naturkraft)

Gasskraftverket på Kårstø er i salgsprosess. Forhandlinger pågår med en utenlandsk tilbyder.

Det er Jan Terje Staveland, adm.direktør i eierselskapet Naturkraft, som bekrefter dette. Fristen for å komme med bud gikk ut ved årsskiftet. Utover høsten 2016 viste var det flere som meddelte sin interesse for å kjøpe gasskraftverket. Til slutt ble man stående igjen med en aktuell kjøper. Denne pågår det nå forhandlinger med.

Jeg regner med at vi må gå flere runder før vi eventuelt er i mål med en endelig avtale, sier Staveland. – Tilbudet fra kjøperen som vi forhandler med svarte ikke i tilstrekkelig grad på det vi ba om i salgsprospektet. Vi bruker den tiden som må til for nødvendige avklaringer. Det er ikke fastsatt noen tidsfrist for når vi skal være mål.

Beslutningen om å bygge gasskraftverket på Kårstø første til Bondevik-regjeringens fall i 2000, og skapte gjennom mange år betydelig turbulens i landets politiske miljø. Anlegget ble satt i drift 1. november 2007. I årene etter har det knapt nok vært i drift på grunn av lave strømpriser og sviktende lønnsomhet. NVE ga tillatelse til nedleggelse av gasskraftverket i begynnelsen av desember 2015.

Det som selges er et tipp topp moderne gasskraftverk med en installert ytelse på 420 MW, og en årlig produksjon på 3,5 TWh. I sin norske levetid har gasskraftverket til sammen vært i drift i 24 000 timer, eller mer presist 1000 døgn. I sitt slag er anlegget på Kårstø et av de minst forurensende i verden. For noen er det derfor et paradoks at det selges, mens norsk rågass sendes i strie strømmer til Europa.

Naturgass-sjef Jan Terje Staveland ønsker ikke å oppgi hvem det forhandles med om salg. Det eneste som er helt sikkert er at kjøperen ikke er norsk.