–En stor dag for BKK og hele regionen, fremholdt konsernsjef Jannicke Hilland i BKK, her flankert av prosjektleder Asgeir Tvinnereim (t.v.) og nettdirektør Thor André Berg, med nettanlegget til nye Lindås transformatorstasjon i bakgrunnen. (Foto: Stein Arne Bakken)

Den nye 300/420 kV-linjen mellom Mongstad i Lindås til Kollsnes i Øygarden kommune i Hordaland ble offisielt innviet av olje- og energiminister Olje- og energiminister Terje Søviknes onsdag.

Det skjedde under en storslått tilstelning i den nye Lindås transformatorstasjon for et femtitalls gjester. Statsråden skulle vært en av dem, men han trådte i stedet frem på storskjerm fra Sandefjord og gratulerte BKK med den store dagen. Den tette tåken på Østlandet hindret helikoptertransport til Gardermoen for å komme videre til Bergen.

Styreleder Oddvar Nilsen og konsernsjef Jannicke Hilland i BKK betegnet byggingen av den 42 kilometer kraftledningen som et av BKKs største infrastrukturprosjekter. De uttrykte stolthet og ga ros til alle medarbeiderne som har bidratt til den vellykkede gjennomføringen av prosjektet, og berømmet også sentrale myndigheter, de berørte kommunene og leverandørene, for godt samarbeid.

Det var planlagt en byggetid på tre år, men linjen ble ferdig og spenningssatt seks måneder før tiden. Byggingen ble gjennomført innenfor budsjettet på 1,3 milliarder kroner, og uten alvorlige hendelser.

Det er reist 37 master i den 12 kilometer lange luftledningen, mens en 31 kilometer lang sjøkabel krysser Lurefjorden og Hjeltefjorden, der det for øvrig er langt verdens lengste og dypeste PEX 420 kV-kabel.

Den nye kraftlinjen blir nå forlenget videre fra Mongstad til Modalen. Den er planlagt ferdigstilt i 2019, og da skal Statnett overta anlegget.