NVE foreslår å utvide ordningen med regionale kraftsystemutredninger til å inkludere enkelte vurderinger om distribusjonsnettet. (Foto: NVE)

NVE foreslår å utvide ordningen med regionale kraftsystemutredninger til å inkludere enkelte vurderinger om distribusjonsnettet. Målet er å gjøre det lettere for nettselskapene å identifisere rasjonelle tiltak på tvers av områdekonsesjoner og nettnivå.

Kilde: NVE

Ordningen med kraftsystemutredninger legger til rette for koordinert nettutvikling på transmisjons- og regionalnettsnivå, men gir ikke de samme betingelsene for utviklingen i distribusjonsnettet. 

Mer lokal kraftproduksjon og økt forbrukerfleksibilitet gjør at driften av distribusjonsnettet blir mer sammensatt, og får større betydning for kraftsystemet som helhet. Behovet for å koordinere drift og nettutvikling på tvers av områdekonsesjoner og nettnivå øker, og god informasjonsflyt mellom nettselskapene blir derfor stadig viktigere.

For å blant annet styrke kravene til koordinering mellom nettselskapene, har NVE derfor sendt forslag til endringer i forskrift om energiutredninger på høring.