Akvariet i Bergen er blant kundene til BKK. (Foto: BKK)

BKK har besluttet å slå sammen selskapene BKK Marked, BKK Fiber og deler av BKK Kundetjenester til ett selskap.

Kilde: BKK

Det nye selskapet får navnet BKK Digitek og blir konsernets spydspiss innen digital kommunikasjonsteknologi og helhetlige infrastrukturløsninger.

Gjennom denne sammenslåingen styrker BKK mulighetene for økt samhandling på flere områder. Ved å koordinere og integrere de tre selskapene vil man få en mer helhetlig utvikling og forvaltning av produktporteføljen, bedre verdikjedehåndtering og ikke minst enda bedre rammer for kundeoppfølging. Ressurser og systemer kan på denne måten utnyttes mer optimalt og effektivt. BKK Digitek vil fremdeles være et heleid selskap i BKK-konsernet, og ha sitt hovedkontor i Bergen.