Konsernsjef Ståle Gjersvold og RBK-sjef Tove Moe Dyrhaug er begge fornøyde med den nye avtalen.

TrønderEnergi har valgt å bli med RBK inn i sitt 100. år - jubileumsåret 2017.

Kilde: TrønderEnergi

Ekte trøndersk. #rentrønderenergi. Baner vei. Gjennomføringskraft. Åpen – Modig – Ansvarlig.

Dette er alle merkelapper som passer godt både til RBK og TrønderEnergi.

I tillegg: Rosenborg er samlende for trønderen, og klubben mobiliserer regionen vår rundt felles håp, kraft, drømmer og verdier. Dette fellesskapet, og naboskapet med hverandre på Lerkendal i Trondheim, er derfor viktige forklaringer for at TrønderEnergi og RBK viderefører samarbeidet.

Konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold, utdyper hvorfor partnerskapet med RBK fortsetter i 2017:

– Rosenborg jobber daglig med å bygge et trøndersk vinnerlag på fotballarenaen. TrønderEnergi jobber kontinuerlig for å bygge et trøndersk vinnerlag på kraft- og energiarenaen. Begge har vi et ønske om å bygge et sterkt Trøndelag og trønderske suksesshistorier. Og i all beskjedenhet så er vi begge ganske gode på det vi gjør, og vi er en god match, sier Gjersvold.

 – Men dette handler selvsagt også om at vi blant våre ansatte, kunder, og eiere har utrolig mange trofaste venner av Rosenborg. Klubben er en viktig fellesskapsbygger i Trøndelag, og vi kjenner at det er helt riktig for oss å være en del av det fellesskapet, sier Gjersvold.

Rosenborg er også glad for at TrønderEnergi blir med videre som samarbeidspartner.

– TrønderEnergi er en utrolig viktig samfunnsaktør, med svært mange dyktige og trivelige medarbeidere. Døgnet rundt står disse folkene på for at vi skal ha en trygg og god energiforsyning i Trøndelag. De er i aksjon inni fjellet inne i vannkraftverkene, og de henger rundt oppe i strømlinjene. Jeg har sett dem i aksjon, i all slags vær, både her i Trondheim og i Tydal der jeg kommer fra, og jeg er imponert. Dette er folk som står på, og sånne folk vi vil ha på vårt lag, sier daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug.

TrønderEnergi har vært partner for RBK siden 2014.