Åsmund Hasaas viser fram "hu gamle" på Dalsfoss i Telemark, Norges eldste turbin i drift.(Foto: Bjørn Harry Schønhaug)

”Hu gamle” på Dalsfos begynner å bli sliten, men så er hun også Norges eldste turbin i drift. Skagerak Energi har søkt NVE om konsesjon til bygging av en ny kraftstasjon, men ting tar tid. Enn så lenge fortsetter ”hu gamle” i kraftverkets tjeneste.

Av: Bjørn Harry Schønhaug/Skagerak Energi

Om du tar av mot Farsjø, fortsetter under E18 og kjører videre til du kommer til hengebrua ved Dalsfos, så nærmer du deg kraftverket ved Lundereidelva i Kragerøvassdraget. Der har sivilingeniør på bygg- og vassdragsteknisk, Åsmund Hasaas, kontroll over vannet og kraften. Han er ansvarlig for vassdragene i Kragerø og Siljan. Og det er han som kaller den gamle turbinen for ”hu gamle”. Blant oppgavene er tilsyn av anleggene og regulering av lukene når flommen inntreffer.

En tysk årgangsmaskin produsert av Allgemeine Elekticitats Gesellschaft, i våre dager bedre kjent som AEG. «Hu» har en kapasitet på ca 1,5 MW.
– Vi lengter etter godkjenning fra NVE, sier Åsmund. 

Når konsesjonssøknaden går gjennom hos NVE, skal det gamle kraftverket bevares som et kulturminne, og Skagerak får et nytt og mer effektivt kraftverk enn de har i dag.​ 

Den første lyspæra i Kragerø

Historien er lang på og rundt Dalsfos. Allerede på 1600-tallet var det fløtning av tømmer i vassdraget, og den første dammen ble satt i drift i 1864. I 1889 ble Aktieselskabet Kragerø Fossekompagni dannet, og det samme året kjøpte herrene bak dette selskapet de fem fossene i vassdraget. Målet var å foreta oppdemming og bygge kraftverk. Hoveddammen sto ferdig i 1903. 

I 1907 sto Dalsfos ferdig bygget, og i 1908 kom stasjonen i drift i juli måned. På den samme tida som den første lyspæra i Kragerø ble tent. 

I 2002 kjøpte Skagerak Kraft Dalsfos, Tveitereidfos, Langfos og Vafos fra NEA. Den siste stasjonen, Kammerfoss var fra tidligere i selskapets eie.