Vi går inn i 2017 med svekket hydrologisk balanse, dog med en bedring fra tidligere høsten 2016. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

På bakgrunn av mer nedbør enn normalt i desember har spotprisene falt en del.

Av : Jan Jansrud, daglig leder  i Gudbrandsdal Energi – Markedsselskapet

Lite nedbør og kjølig vær i 2016 har sendt strømprisene til høyere nivåer enn vi har hatt de to siste årene. I tillegg har kullprisene økt kraftig fra i sommer. Vi har fremdeles mye kullkraftproduksjon i Skandinavia inklusive Finland, volummessig ikke ulik kjernekraftproduksjonen. Kullprisene påvirker strømprisene sterkere når det er knapphet på vann.

Spotprisene gjennom vinteren januar, februar og mars 2017 forventes å ligge i underkant av 30 øre/kWh i gjennomsnitt uten påslag og mva. Legger vi på kostnader til elsertifikater, margin til strømleverandør og mva vil strømprisen ut til kundene på spotprisavtaler trolig ligge i overkant av 40 øre/kWh fremover.

Hvordan er situasjonen i øyeblikket?

Ressurssituasjonen i desember bedret seg som følge av vått og varmt vær. Vi har fremdeles en energimessig svekket ressurssituasjon. Hydrologisk balanse er på minus 8,7 TWh i forhold til normalen samlet for Norge og Sverige , mot en minus på 14,7 TWh tidligere i desember.  Magasinfyllingen er på 62,4 % for Skandinavia, mens normalen for årstiden er 73,8 %.

Meteorologen melder om lavtrykksaktivitet over normalen i tiden fremover. Meteorologen antar det blir en noe kjøligere værtype i begynnelsen av januar 2017, men dette er noe usikkert.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 100 % av full produksjon. Oskarshamn 1 blir avviklet 30. juni 2017, Ringhals 1 – 14 juni 2020 og Ringhals 2 – 30 juni 2019.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 36 øre/kWh eksklusive mva og er en god del bestemmende for prissettingen i strømmarkedet. Spotprisene ligger i øyeblikket under dette nivået grunnet vått og mildt vær.

Det produseres i Skandinavia ca. 34 000 MW fra vannkraft, 8 900 MW fra termisk, 3 600 MW fra vind og 11 800 MW fra kjernekraft og 569 MW uspesifisert. Det eksporteres 1 700 MW i topplasttimen.

Oppsummering

Aktørene i markedet forventer at spotprisene vil holde seg i overkant av 40 øre/KWh ut til kundene gjennom januar og februar 2017 før de ser en nedgang i prisen inn mot sommeren. Det betinger at vi får en normalutvikling i værtypen. Får vi en våt og fuktig værtype kan strømprisene synke noe. Sterk kulde over tid i januar eller februar kan gi ganske så kraftig økning i strømprisene.

Vi har i øyeblikket en svekket hydrologisk balanse, dog en bedring fra tidligere i høst.

Meteorologen melder om en lavtrykkstrend i tiden fremover. Meteorologen kan ikke se antydning til noe blokkerende høytrykk i dagens værmeldinger som vil holde lavtrykkene unna Skandinavia.

Det viktigste for prisutviklingen gjennom vinteren er at hydrologisk balanse ikke svekkes vesentlig utover det vi har nå.