ScottishPower Renewables har valgt Nexans’ sjøkabler til overføring av kraft fra den nye 714 MW offshore-vindparken East Anglia ONE til land. (Illustrasjonsfoto: Statkraft)

Offshore-vindparken East Anglia ONE vil forsyne en halv million husstander i Storbritannia med strøm og skape sysselsetting i regionen.

Kilde: Nexans

ScottishPower Renewables har valgt Nexans’ sjøkabler til overføring av kraft fra den nye 714 MW offshore-vindparken East Anglia ONE til land. Nexans skal levere og installere to 85 km sjøkabler med tre ledere og integrert fiberoptikk samt tilbehør til vindparken i Nordsjøen. Kontrakten er verdt over 180 millioner euro. 

Den nye vindparken, som etter planen skal stå ferdig i 2020, vil bestå av 102 vindturbiner med kapasitet til å forsyne rundt 500 000 husstander med strøm. Hele prosjektet har en verdi på nesten 3 milliarder euro. East Anglia ONE vil styrke East Anglia-regionen og skape flere tusen jobber for faglærte.

Nexans skal typeteste, produsere og deretter installere høyspentkabler og tilbehør på det 300 km2 store området. Turnkey-kontrakten omfatter en undersøkelse før installering og kabelbeskyttelse i form av nedgraving. Kabelleveransene vil begynne sommeren 2018.

Nexans bruker DeepOcean som underleverandør på transport og installering. Dette omfatter all installeringsaktivitet til sjøs, blant annet kryssing og kabelbeskyttelse.

Jonathan Cole, Managing Director of Offshore Wind hos ScottishPower Renewables, sier: «Både Nexans og DeepOcean har omfattende erfaring fra levering og installering av kabler til vindkraftprosjekter offshore i Storbritannia. DeepOcean har i det siste blitt tildelt en rekke store kontrakter. En positiv effekt av denne kontrakten er at man i Darlington vil fortsette å skape jobber som krever høy kompetanse. Forhåpentligvis vil dette også føre til ytterligere rekrutterings- og opplæringsmuligheter i regionen. 
Dette er et viktig år for East Anglia ONE-prosjektet. Vi er nå i gang med forberedelsene til det innledende arbeidet på land, og vi er kommet langt i planleggingen av arbeidet offshore, som skal settes i gang i 2018. Vi skal levere bransjeledende nivåer av britisk innhold. I tillegg er dette den mest kostnadseffektive vindparken som noen gang er bygd. Vi håper at britiske aktører vil bli tildelt flere store kontrakter i nær fremtid, og at det vil føre til enda flere jobber og mer investering i Great Yarmouth, Lowestoft, Hull, Belfast og Darlington.»

Vincent Dessale, Executive Vice President Subsea Energy System Business Line i Nexans, sier: «Vi ser frem til å bidra til et svært spennende prosjekt som vil fremme utviklingen i East Anglia. Vår erfaring fra andre offshore-vindparkprosjekter i Storbritannia i senere tid, for eksempel Hywind og Beatrice, gjør oss til en ideell samarbeidspartner for ScottishPower Renewables på East Anglia ONE-prosjektet.» 

Morten Langnes, Sales Manager Submarine High Voltage Power Cables hos Nexans, legger til: «East Anglia ONE-prosjektet vil skape tusenvis av arbeidsplasser i regionen og hos leverandører i Storbritannia. Vi ønsker å bidra til både bærekraftig energi og den lokale økonomien.»