Ifølge Miljødirektoratet ligger det an til at godkjenningen av kreosot som impregneringsmiddel i trestolper vil bli forlenget til 2023. (Foto: Otera)

Godkjenningen av bruk av kreosot i trestolper vil høyst sannsynlig bli forlenget fra 2018 til 2023. Årsaken er at det ikke foreligger gode nok alternativer.

Det opplyser Christian Dons, fagdirektør i seksjonen for biocider og kjemikaliedeklarering i Miljødirektoratet, til nettavisen energiteknikk.net.

Dons viser til at svært mange land fortsatt ser behov for impregnering med kreosot, til tross for at det inneholder kreftfremkallende stoffer. Det forgår mye forskning, også i Norge, for å utvikle metoder for impregnering av tre som er like gode og ikke for kostbare.

– EUs godkjenning gjelder frem til mai neste år, og det er lite realistisk at det i løpet av så kort tid vil bli funnet alternativer til kreosot som er gode nok, teknologisk, økonomisk og produksjonsmessig. Dermed går det mot en forlengelse av den nåværende godkjenningen,  sier Dons.

Han opplyser at flere industribedrifter som fremstiller kreosotolje, har søkt om at godkjenningen blir forlenget fra 2018 til 2023. England er pekt ut til å gjøre det faglige arbeidet på vegne av EU-kommisjonen med å behandle og ta stilling til søknadene. Deres anbefaling går videre til kjemikaliebyrået ECHA i Helsingfors, de gir sin innstilling til kommisjonen, som så tar den endelige avgjørelsen, og denne blir førende for de enkelte landenes nasjonale godkjenninger.  

–Dette er gledelig. Vi har jobbet aktivt for å få godkjenningen forlenget, samtidig som vi også har engasjert oss i arbeidet med å finne alternativer til bruk av kreosot i trestolper, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge.

Møller legger til at en forlengelse av godkjenningen til 2023  vil være fornuftig.  Han mener det ikke ville være mulig å finne akseptable alternativer på det korte tiden som er igjen til mai neste år.