fjernvarme
Illustrasjonsfoto.

– Det finnes ingen gode argumenter for å tillate bruk av olje i fjernvarmeproduksjon, uttaler næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie.

Elektroforeningen (EFO) skriver i i en høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet at regjeringens varslede forbud mot bruk av olje til oppvarming også må gjelde fjernvarme.

EFO støtter regjeringens forslag om å forby bruk av olje til oppvarming i bygg, men ber samtidig om færre unntaksmuligheter og strengere krav til fjernvarmeprodusentene.

Utslippsfritt

– Fortsatt store overskudd av fornybar elektrisk kraft gjør at vi har potensial for å eliminere alle klimagassutslipp fra norske bygningsmasse, skriver EFO i høringsuttalelsen. EFO ser ingen grunn til at fjernvarmeanlegg skal gis unntak fra forbudet mot bruk av mineralolje.

EFO kan heller ikke se at det fremgår noen gode argumenter for å tillate mineralolje til spisslast for oppvarming av bygninger.

Stille krav

Klima- og miljødepartementet (KLD) har i høringsnotatet luftet en bekymring om at overgangen fra mineralolje til andre energikilder kan føre til økte lokale utslipp. Til det svarer EFO at direktevirkende elektrisitet er en utslippsfri oppvarmingskilde.

– Vår anbefaling er at KLD går i dialog med Enova om å stille som krav for støtte til utfasing av oljefyr at erstatningskilden verken skal medføre klimautslipp eller økte lokale utslipp.

Hele høringsuttalelsen fra EFO kan leses her.