Norfund har allerede investert store penger i fornybar energi-prosjekter i Afrika, her fra Turkana i Kenya - men det er behov for en mangedobling i antall slike prosjekter for å oppnå FNs klimamål. (Foto: Norfund)

Etter press fra stortingsflertallet og en rekke bedrifter vil regjeringen nå gjøre det lettere for norske firmaer å investere i fornybar energi i utviklingsland.

Av Jan Speed/Bistandsaktuelt 

– Regjeringen vil bidra til risikoavlastning slik at vi utløser private investeringer i fornybar energi, sier statssekretær Lars Andreas Lund (H).

Konkrete forslag om et garantifond er lansert av offentlig og private aktører innen norsk fornybar energi.

– Vi går gjennom ulike alternativer, sa statssekretær Lars Andreas Lund (H) på et seminar arrangert av Norwegian Energy Partners mandag.

– Om vi hadde hatt en slik ordning på plass nå, hadde vi allerede vært i gang med enda flere solenergiprosjekter i Afrika, sa direktør Terje Osmundsen i Scatec Solar. Han har presset på i flere år for å redusere finanskostnadene knyttet til å investere i utviklingsland.

Nytt til våren

Like før juleferien vedtok et flertall på Stortinget at regjeringen i løpet av vårsesjonen 2017 måtte etablere en ny ordning i Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Hensikten var å skape en ordning «som dekker både politisk og kommersiell risiko knyttet til fornybarinvesteringer i utviklingsland».

Tidligere har Finansdepartementet sagt at dette ikke var aktuelt. Nå kommer det nye signaler. Høyres Lars Andreas Lund lover at det blir en konkret oppfølging av stortingsvedtaket.

– Vi har ikke konkludert om det blir GIEK eller andre, sa han.

Store behov og risiko

Bakgrunnen for initiativet fra energikomiteen på Stortinget og de kommersielle «ren energi»-aktørene er både et ønske om å få flere norske firmaer til å gå inn i ren energimarkedet, samt en erkjennelse av at investeringene i fornybar energi måtte økes enormt dersom klimamålene om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 til 2 grader skal kunne realiseres.

– Det er krevende å få systemer på plass rundt klimafinansiering, sier Osmundsen.

Et selskap som investerer i sol-, vann- eller vindkraftprosjekter i utviklingsland møter en rekke mulige risikoer: strømselskaper som ikke betaler regninger, problemer knyttet til landrettigheter, endringer i skattelover, og kostnadsoverskridelser i byggeprosjekter er noen som nevnes. Dette gjør at det kan bli dyrt å få finansiert investeringer i ren energi i Sør.

Tidligere utviklingsminister og nåværende stortingsrepresentant Heikki E. Holmås (SV) mener det er viktig å redusere risikoen for norske selskaper.

– Vi kan ikke underslå betydningen av å redusere kapitalkostnadene for å få til nyinvesteringer, sa Holmås.

Fem milliarder kroner

Forslaget til Osmundsen og Norwegian Energy Partners går ut på at det etableres et garantifond som får årlige overføringer fra Stortinget. Etter ti år vil garantikapitalen være på fem milliarder kroner.

– Vi foreslår at det knyttes til GIEK. Det vil bidra til å redusere lånekostnader for klimafinansiering. På sikt vil det kunne være en partner for FNs Grønne klimafond, sa Osmundsen.

Han mener at et fond på 5 milliarder kroner i garantikapital over 10 år vil utløse lån og egenkapitalinvesteringer fra privat sektor på rundt 50 milliarder. Ren energiprosjektene dette fører til vil tilsvare klimakutt tilsvarende minst 10 millioner tonn CO2 per år, ifølge forslaget som er oversendt Klima- og miljødepartementet.

Det statlige Norfund er en av institusjonene som støtter forslaget. Administrerende direktør Kjell Roland mener det er to faktorer som avgjør om det blir mer fart på investeringer i fornybar energi:

  • gode partnere som gjør jobben på bakken og finner løsninger i de enkelte landene
  • at det er mulig å skaffe investeringer gjennom partnerskap mellom private og offentlige aktører

– Forslaget om et fond innenfor GIEK har mye for seg. Det er en enkel løsning som er norsk, ubyråkratisk og er en garantiordning tilpasset norske aktører. Og som kan skaleres opp på sikt, sa Roland på seminaret.