E.on har blant annet bygd vindparken Bowbeat i Storbritannia. Foto: E.on

E.on må bidra med 8,2 millioner kroner til såkalt avbøtende tiltak, blant annet støyreduksjon, dersom de skal bygge vindkraft i Birkenes kommune i Aust-Agder.

Kommunestyret skal nå ta stilling til et avtaleutkast som er fremforhandlet mellom det svensktyske energiselskapet E.on og Birkenes kommune, om ulike tiltak knyttet til bygging av i alt 21 vindturbiner på Bjelkeberg og Oddehei, skriver Birkenesavisa.

Vindparken får en installert effekt på 80 MW. Konsesjon for prosjektet er innvilget.

De avbøtende tiltakene skal kompensere for ulemper som utbyggingen fører med seg. Hos innbyggerne i kommunen er det ulike meninger om vindkraftprosjektet.

2,5 millioner til støyreduksjon

2,5 millioner kroner skal brukes til å kompensere for støyplager for de som bor i nærheten av vindturbinene.

Kommunen har offentliggjort forslaget til avtale med E.on i sin helhet. Ordfører Anders Christensen (A) sier til Birkenesavisa at han mener avtalen er god. Han tror politikerne vil si ja til vindkraftplanene.

Plaster på såret

På spørsmål fra avisa om han tror 2,5 millioner kroner til støyreduksjon er tilstrekkelig for å dempe bekymringen til beboerne, svarer Christensen:

– Nei, jeg tror ikke det demper bekymringene, i alle fall ikke denne omgangen. Men det kan bli et plaster på såret. Akkurat dette punktet har jeg ikke sett i noen andre avtaler, og pengene skal fordeles på en rettferdig måte i samråd med innbyggerne.

Motvind og Vinn Vind

Motstanderne av vindkraftparken har dannet organisasjonen Motvind, mens tilhengerne har samlet seg i Vinn Vind. Birkenes næringsforum ønsker å opprette Prosjekt vindmuligheter med noen millioner kroner i tilskudd gjennom en avtale med E.on.

For ordføreren er mulighetene for å få ny industri til bygda det viktigste argumentet for vindkraftprosjektet.

– Vi er avhengig av vekst, og da kan vi ikke si nei. De avbøtende tiltakene er bare en bonus, sier ordfører Anders Christiansen til Birkenesavisa.

Redusert utbygging

Opprinnelig hadde E.on planer om å bygge i alt 58 vindturbiner på tre ulike steder i Birkenes. Storehei med 29 vindturbiner skulle være byggetrinn 1, mens Oddehei og Bjelkeberg var ment som byggetrinn 2.

NVE ga konsesjon for Storehei. Saken ble imidlertid klaget inn til Olje- og Energidepartementet, som etter to års saksbehandling satte foten ned for Storehei, skriver fv.no.