Skybasert teknologi testes ut som løsning for fremtidens strømnett.

Endring i forbruksmønster og utbygging av ny fornybar energi byr på effektutfordringer for systemoperatørene, altså nettselskapene sentralt og lokalt.

Kilde: LOS Energy

Strøm er unikt, i og med at produksjon og forbruk skjer samtidig. Ny teknologi og nye forbruksmønstre, som for eksempel hurtiglading av elbil, gir mer effektkrevende forbruk. Når vi samtidig får mer uregulerbar fornybar kraft som sol og vind, kreves det mer fleksibilitet i hele kraftsystemet.