I et utkast til innstilling har dansk energimyndighet varslet at de ikke vil godkjenne fortsatt reservasjon for Skagerak4-kabelen. Det mener Statnett kan få alvorlige konsekvenser. (Foto: Lars Horn/Statnett)

I et nylig avgitt utkast til innstilling har det danske Energitilsynet varslet at de ikke vil godkjenne fortsatt reservasjon på Skagerrak4-kabelen. Statnett er sterkt uenig i utkastet og ser alvorlig på konsekvensene.

Kilde: Statnett

-Når vi besluttet investeringen i den fjerde kabelen mellom Danmark og Norge var det viktig for lønnsomheten at vi fikk til en løsning med reservasjon av kapasitet til reserver. Vi reagerer på at Energitilsynet i Danmark nå endrer en rekke av forutsetningene for sin vurdering, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Siden oppstarten har 100 MW av en total kapasitet på 1700 MW vært reservert for utveksling av såkalte automatiske sekundærreserver, som er viktige for å opprettholde driften i kraftsystemet ved eventuelle feil og raske endringer i kraftflyten.

Det danske Energitilsynet godkjente praksisen før oppstart, og varslet at de etter ett års drift ville evaluere denne. Siden har de lagt fram to ulike utkast til innstilling, først en positiv innstilling og nå i desember altså en innstilling om å ikke å gi fortsatt godkjenning til reservasjonen.

-Ved investeringer på tvers av landegrenser er det svært viktig at man har stabile rammeverk. Vi reagerer på at det danske Energitilsynet nå endrer flere av vurderingene uten å begrunne dette. Merverdien av reservasjonen av kapasitet til utveksling av automatiske sekundærreserver for Norge og Danmark kun for 2015, er i tillegg konservativt estimert av Energinet.dk til 61 – 75 millioner danske kroner, understreker Lont.

Statnett mener Energitilsynet i sitt utkast til avgjørelse også ser bort fra effekten på norsk samfunnsøkonomi av å stoppe en lønnsom utveksling av reserver. En slik avgjørelse vil ikke bare bidra til tapte inntekter for Statnett, men også for den danske systemoperatøren Energinet.dk. Konsekvensen vil være økte nettariffer i Norge og Danmark.