Nemko-sjef Svein Ola Ulven tar med seg 90 ansatte fra Forskningsparken til Lysaker i 2018. (Foto: Katrine Lunke, Apeland)

Nemko flytter hovedkontoret fra Forskningsparken til nytt miljøbygg på Lysaker i 2018. – Flyttingen symboliserer en stor endring for hele organisasjonen, sier Svein Ola Ulven, som er administrerende direktør i Nemko.

Kilde: Nemko

Nemko har holdt til i Forskningsparken på Blindern siden 1950-tallet. Nå venter nye tider i nytt og moderne bygg.

Mer avansert produkttesting
Nemko-sjef Ulven ser frem til å flytte inn i nye lokaler. Kontorene skal gi en mer effektiv produksjonsflyt som er bedre tilpasset slik organisasjonen arbeider i dag, større muligheter for økt kompetansedeling, og en bedre arbeidshverdag for de ansatte.

– Vi ser frem til å ta plass i et bygg som er tilpasset behovene vi har i dag og fremover. Dagens elektroniske produkter er langt mer avanserte og inneholder flere komponenter som gjør at de kan kommunisere med hverandre, også kjent som Internet of Things. Testingen og kravene til sertifisering er derfor mer omfattende, og produkter må gjennom mange forskjellige stadier som krever ulik ekspertise. Vi ser samtidig at tiden er moden for å flytte til en lokasjon som også gir oss en mulighet til å styrke vår posisjonering, sier Ulven.

Ulven mener testing og sertifisering stadig blir viktigere, i en verden hvor det å få produkter ut på markedet raskt er en avgjørende suksessfaktor.

– Samtidig kan det å ikke ha godkjente produkter kunne påføre selskaper store omdømmetap, sier Ulven.

Fra statlig kontrollenhet til internasjonalt sertifiseringsselskap
Frem til 1990 var Nemko en statlig kontrollenhet for alle elektriske produkter som skulle benyttes i det norske markedet.

– I dag selger vi primært kompetanse og er en privateid aktør med fokus på internasjonal markedsadgang, sertifisering og produkttesting. På den måten hjelper vi våre kunder å få produktene sine ut på den globale markedsplassen. I tillegg er vi blant de ledende aktørene i Norge innenfor systemsertifisering. På Lysaker blir vi en del av et kompetansetungt, internasjonalt miljø, sier Ulven.

Nemko har datterselskaper i Tyskland, Italia, Sverige, Danmark, USA, Canada, Korea, Japan, Kina, Hong Kong og Taiwan, og partnerselskaper i Storbritannia, Spania, Portugal, Midtøsten og India.

– De nye lokalene er bedre egnet til å ta i mot  kunder og besøkende. Vi skal jobbe enda tettere med produsenter, eksportører og importører for å forbygge at produkter feiler, slik at forbrukere får trygge produkter på markedet, sier Ulven.

Ønsket et miljøbygg
Nemkos nye lokaler får adresse Philip Pedersens vei 11. Bygget er tegnet av Henning Larsen Architects, og leieavtalen er signert med NCC Property Development.

Det nye næringsbygget skal miljøsertifiseres til BREEAM-nivået «Excellent”. Dette innebærer et økt fokus på inneklima, økologi, livssyklus, avfall, samt energi- og vannforbruk. – Et miljøvennlig og moderne bygg har vært en viktig vurdering i våre leiekrav og gjenspeiler Nemkos miljøprofil, sier Ulven.

Kontorene blir på rundt 4800 kvadratmeter. Nemko blir den største leietakeren i bygget, som totalt er på rundt 6300 kvadratmeter. Innflytting skal skje i fjerde kvartal 2018.