Norgesnett tar nå i bruk Connected Grid som kjernesystem for måleverdihåndtering og drift av AMS. (Illustrasjonsfoto: eSmart Systems)

Noen dager før jul inngikk Norgesnett og eSmart Systems en avtale om leveranse av Connected Grid. Connected Grid blir kjernesystemet Norgesnett bruker for målerverdihåndtering og drift av AMS.

Kilde: eSmart Systems

Etter 2,5 år med utvikling av eSmart Systems’ Connected Grid gjennom et industrielt forsknings – og utviklingsprosjekt er Norgesnett nå klare til å gå i produksjon. IFU-prosjektet har vært et samarbeid mellom Norgesnett, Sogn og Fjordane Energi, Glitre Nett, Ringeriks-Kraft Nett og eSmart Systems. Innovasjon Norge har bidratt med finansiering.

Connected Grid blir kjernesystemet Norgesnett bruker for målerverdihåndtering og drift av AMS.

– Noe av det mest spennende med denne plattformen er kapasiteten til å gjøre avanserte analyser på store datamengder i sanntid gjennom maskinlæring og bruk av skybasert datakraft, sier administrerende direktør i Norgesnett, Eilert Henriksen.

– Vi er bare i startgropen på et område som kommer til å utvikle seg enormt de neste årene og som vil gjøre store endringer på hvordan elektrisitetsnettet forvaltes og driftes i fremtiden.  Connected Grid er Norgesnett sin viktigste digitale satsing i forhold til å realisere et smart nett, avslutter Henriksen.