Gassbeholdere fra Ålesund-selskapet Hexagon Composites. Foto: Hexagon Composites

Nel og Hexagon Composites har vedtatt å danne et joint venture-selskap sammen med PowerCell Sweden med sikte på å utvikle hydrogenprosjekter.

 

Virksomheten i det nye selskapet vil rette seg mot maritime og marine områder samt utnyttelse av fornybare energiressurser.

Containerløsning for produksjon av hydrogen ved elektrolyse. Foto: Nel

Nel ASA leverer komplette løsninger for produksjon av hydrogen og fyllestasjoner for hydrogenbiler. Selskapet har kontoradresse i Oslo.

Hexagon Composites ASA har hovedkvarter i Ålesund og leverer beholdere og systemer for lagring og transport av hydrogen.

PowerCell Sweden AB arbeider med brenselceller. Selskapet utvikler og produserer miljøvennlige kraftsystemer både for stasjonær bruk og transport.

De tre partene skal hver eie en tredel av joint venture-selskapet. – I starten vil vi konsentrere oss om prosjekter for marine løsninger, men over tid også vurdere prosjekter på andre områder, sier administrerende direktør Jon André Løkke i Nel.

Målgruppen er kunder som på ulike måter og gjennom hele verdikjeden vil utnytte hydrogenteknologi. Det vil omfatte alt fra produksjon, lagring, distribusjon og omsetning av hydrogen til å lage elektrisitet via brenselceller.