Halle Aslaksen har tiltrådt som ny adm.direktør i Småkraft AS. (Foto: Småkraft)

Halle Aslaksen er tiltrådt som Administrerende direktør i Småkraft med virkning fra 2. januar 2017.

Kilde: Småkraft AS

Halle Aslaksen er sivilingeniør i petroleumsteknologi og har 23 års fartstid fra oljerelatert virksomhet, hvorav rundt 12 av dem fra internasjonalt arbeid. Halle vil ha fokus på å videreutvikle Småkraft som kompetanseorganisasjon og sikre framdrift og utvikling for selskapet underveis i den planlagte vekstfasen i årene som kommer.