Å bruke økning i strømprisen som argument mot flere kabelforbindelser med utlandet holder ikke. Dette dreier seg først og fremst om et solidarisk klimaansvar. (Foto: Statnett)

En håpløs debatt om strømkabler til utlandet og et varsel om at brannfaren øker med AMS-målere. Det er to av flere saker som har gitt et aldri så lite adrenalinkick denne uken.

Når det mobiliseres motstand mot noe her i landet gjøres ikke det alltid med kvalitetssikrede argumenter. Slik er det i saken med strømkabler, som de senere dagene har blusset opp på facebook. Jeg kvier meg for å dele ut karakteristikker til noen av deltagerne, men det er fristende å be et par av dem om ikke å klø seg i hodet. De kunne få flis i fingeren.

Ja, prisen på strøm her i landet vil øke dersom strømmen får flyte fritt begge veier med Europa. Den kostnaden har vi råd til å ta. Uansett er det slik at mer fornybar energi, først og fremst effekt, fra Norge vil bidra til et bedre klima for alle. I den situasjonen verden er i utkonkurrerer det alle andre argumenter.

Så til AMS-målerne. Et hovedformål med disse er å gjøre oss alle mer energieffektive. Det skal primært skje ved at effektbelastningen fordeles jevnere over døgnet. Når forsikringsbransjen varsler at dette kan gi flere branner er det selvfølgelig urovekkende. Ved hemningsløst å bruke strøm på tider av døgnet, fortrinnsvis om natten, da KWh-prisen er billigst, er alt vi bruker av elektriske apparater i hjemmene våre mer eksponert for at det kan oppstå branner.

Her har både energibransjen og vi som kunder ansvar. Det er av felles interesse at vi viser respekt for varselet om økt brannfare. Innen 2019 skal alle husstander her i landet ha installert AMS-målere. Kanskje er det en ide å ledsage denne utrullingen av en kampanje om hvor farlig det kan være med et urimelig høyt effektuttak om natten. Det kan spare oss for mange bekymringer og tap av liv og materielle verdier.