Orkdal Energinett har valgt Rejlers Embriq som leverandør av smartgridplattformen Quant, blant annet som et verktøy til å yte service til drøyt 7000 nettkunder. (Foto: Orkdal Energinett)

Orkdal Energinett har inngått avtale med Rejlers Embriq om kjøp av Smartgridplattformen Quant, levert som Software as a Service (SaaS). I tillegg er det inngått avtale om leveranse av modulene Metering og Grid.

Kilde: Rejlers Embriq

 – Energibransjen står ovenfor en betydelig omdanningsprosess og vi har gjort et grundig arbeid for å finne de riktige verktøyene som vi skal bruke i fremtiden, forteller Daglig Leder Eirik Jørum hos Orkdal Energi. –Vi får store mengder data fra de automatiske strømmålerne vi har installert. Disse datamengdene må vi behandle mest mulig effektiv samtidig som vi skaper forretningsverdier av dataene. – Vi landet på at sentralsystemet Quant levert som tjeneste er den beste løsningen for oss forteller han.

Tjenestekjøp er beste løsningen

 – Vi mener at vi gjennom vårt tjenestekonsept tilbyr små og mellomstore energiselskap en løsning som er svært konkurransedyktig sammenliknet med ordinært innkjøp og egen drift, forteller Espen Kåsin, Direktør Software i Rejlers Embriq. -På denne måten får kundene tilgang på svært god funksjonalitet og kompetanse til lav investering, som gir god kostnadseffektivitet og lav risiko. – Vi er overbevist om at dette er fremtidens måte å anskaffe IT-løsninger på, forteller Kåsin

Om avtalen

 Avtalen har varighet på 3 år og inkluderer Quant levert som SaaS, Metering og Grid dekkende for drøyt 7.000 målepunkt. Prosjektoppstart er i januar 2017 og med ferdigstillelse høsten 2017.

Om Orkdal Energi

 Orkdal Energi feiret 100 års jubileum i 2015 og er organisert som et konsern der nettselskapet har drøyt 7.000 nettkunder. Selskapet er heleid av Orkdal kommune. Orkdal Energinetts områdekonsesjon dekker det meste av Orkdal kommune samt en liten del av Meldal kommune. Geografisk utstrekning av forsyningsområdet er ca. 450 km².