lauen
Edvard Lauen i Å Energi advarer mot havvind-utsettelser hvis havvinden gjøres avhengig av krafteksport.

Agder Energi kjøper Markedskraft Deutschland GmbH. Oppkjøpet posisjonerer Agder Energi i det tyske markedet for kraftforvaltningstjenester. Markedskraft vil videreføre sin kontinentale analysevirksomhet gjennom selskapet MKonline GmbH.

Kilde: Agder Energi

– Om få år vil sør-Norge få en sterkere fysisk kobling mot kontinentet gjennom flere kraftkabler. Med denne investeringen vil Agder Energi være godt posisjonert for å kunne utnytte verdien av vannkraftens fleksibilitet, sier Edvard Lauen, konserndirektør for Kraftforvaltning i Agder Energi.

Agder Energi kjøper Markedskraft ASA sin virksomhet innenfor porteføljeforvaltning i Tyskland. Markedskraft Deutschland GmbH ble etablert i 2011 og forvalter vind, sol og biobasert kraft fra tyske små- og mellomstore produsenter. Virksomheten vil i sin helhet bli videreført av Agder Energi etter overtakelsen.    

– Vi overtar en virksomhet med en solid posisjon innen forvaltningstjenester i Tyskland, og vi ønsker å videreutvikle denne. Vi ser også en rekke synergier mot vår nordiske virksomhet, og dette oppkjøpet vil være et bidrag til den pågående digitaliseringsprosessen i Agder Energi. Det tyske markedet for korttidshandel er mer utviklet enn det nordiske, med høy likviditet og automatiserte handelsløsninger, sier Espen Skadal, leder for Handel i Agder Energi Kraftforvaltning.

Viktig for videre vekst
– Vi er meget tilfreds med den utviklingen vi har hatt i det tyske kraftmarkedet gjennom de siste årene. Videre vekst innebærer volumøkning og dertil hørende betydelig finansiell kapasitet. For Markedskraft er det nå et riktig tidspunkt å la en ny eier løfte denne posisjonen videre, sier Lars Peder Fensli, administrerende direktør i Markedskraft ASA.

Transaksjonen innebærer at Markedskraft fremover vil levere forvaltningstjenester til Agder Energis tyske virksomhet.

– Vi har et sterkt kompetansemiljø for døgnkontinuerlig produksjonsoptimering, forvaltning og markedsovervåkning i de kortsiktige fysiske kraftmarkedene. Spesielt ser vi at stadig flere aktører etterspør denne type tjenester utenfor ordinær arbeidstid. Vi er stolte over at Agder Energi velger oss som leverandør på denne type tjenester, sier Fensli.

Et godt fotfeste i verdikjeden
I desember kjøpte Agder Energi Venture 61,4 % av aksjene i den tyske produksjonsaggregatoren Nordgröön Energie GmbH & Co. KG.