Under forutsetning av fortsatt milde temperaturer og bra med nedbør vil strømprisene holde seg relativt stabile, fremgår det av en markedskommentar fra Haugaland Kraft. (Illustrasjonsfoto: Henny Stokkset)

Siste del av 2016 utviklet seg til å bli svært mild med temperaturer langt over normalt for årstiden. Dette bidro til lavt strømforbruk over hele Norden, smelting av snø i fjellene og dermed økte tilsig til norske og svenske vannmagasiner.

Kilde: Markedskommentar fra Haugaland Kraft

 Siste halvdel av desember ga nedbør godt over normalt som også bidro til å fylle vannmagasinene samt å øke vannkraftproduksjonen. Magasinfyllingen midt i januar er for Norge og Sverige totalt sett litt dårligere enn normalt mens det er marginalt mer snø i fjellene. Vi har så langt sett lite vintervær i 2017 med temperaturer godt over normalt, dog med unntak av kortvarige kuldeperioder.

Nordisk kjernekraftproduksjon er for tiden stabil uten produksjonsutfall. Kullprisene har gått vesentlig opp gjennom siste del av desember og dette er med på å påvirke nordiske strømpriser da kullkraftproduksjon ofte påvirker prisdannelsen av strøm på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool.

Værutviklingen, spesielt temperaturutvikling og vind, vil ha svært stor betydning for prisutviklingen på strøm for resten av vinteren. Værprognosene for resten av januar tyder på at sørvestlige lavtrykk som beveger seg inn over Norge vil være den dominerende værtrenden. Et slikt værsystem gir milde temperaturer og mer nedbør og vind enn normalt.

Dette bebuder altså ingen umiddelbar risiko for økte strømpriser for denne måneden. Med utsikter til milde temperaturer og dermed lavt forbruk, og samtidig bra med nedbør som fyller magasinene ligger det foreløpig an til relativt stabile strømpriser omkring dagens nivå for resten av vinteren forutsatt at februar og mars ikke utvikler seg i en kald og tørr retning.