Fredag kunne nettdirektør Kristin Lian i Hafslund spandere en blomsterbukett på Trond Mehler fra Fjellhamar, som AMS-kunde nr 100.000. Foto: Atle Abelsen

Hafslund kunne fredag overrekke blomster til AMS-kunde nr 100.000 på Fjellhamar.

Konserndirektør Kristin Lian kan fortelle at et hektisk AMS-utrullingsprosjekt så langt har forløpt etter planen.

– Vi startet med utrullingen på høstparten, etter å ha kjørt to pilotprosjekter på våren og sommeren. Nå er det rundt 120 montører fra ElTel i sving som monterer rundt 1000 målere daglig, forteller Lian. 

Lange, raske dager.

Montør Viktor Svensson hos ElTel kan fortelle om hektiske arbeidsdager og interessante arbeidsoppgaver. – Det er ikke to like arbeidsdager. Vi treffer utrolig mange mennesker, og dagene går veldig fort, sier den hardt arbeidende svensken til Energiteknikk.

Han forteller at det ikke kreves noen spesiell kompetanse ut over det man har som elektriker, men at de gjennomgikk et kurs på forhånd for å systematisere og effektiviere arbeidsoperasjonene.

Fornøyd med leverandørene

Kristin Lian hos Hafslund forteller at de er svært godt fornøyde med leverandørene så langt. – Både ElTel, som installerer disse direktemålte målerne i boligene, og OneCo, som er ansvarlig for instalasjonen av de indirektemålte målerne i transformatorstasjonene, har så langt løst oppgavene vledig godt. 

Hun fremhever også Aidon, som leverer de over 700.000 målerne som innen 1. januar 2019 skal installeres hos alle Hafslunds husholdningskunder.

– Det viktigste er på plass i målerne, men det er noe smartgridfunksjonalitet som ikke er helt på plass ennå, blant annet jordfeilovervåking. Men det skal være på plass i god tid før 2019, forsikrer hun.

Hun forteller at de til nå er oppe i en treffprosent på rundt 96, det vil si at rundt fire prosent av kundene de har kontaktet ikke har fått installert målere på første forsøk. 

– Det aller meste av dette skyldes enten at kundene ikke var hjemme til avtalt tid, eller at det må gjøres utbedringer i skapet før målerne kan installeres. Vi har tall som viser at rundt 0,6 promille av kundene ikke vil ha AMS-målere i det hele tatt. Da må vi gjøre det på gamlemåten, og sende ut en kontrollør for å lese av manuelt med jamne mellomrom. Men det kan vi leve med, forteller hun.