Regjeringen Solberg satser grønt, blant annet ved på få til et enda bedre samspill mellom offentlige og private aktører. (Illustrasjon: Proxll)

Regjeringen vil styrke Norges grønne, offensive profil for økt eksport av smarte norske klima- og miljøløsninger. Innovasjon Norge får oppdraget – sammen med privat næringsliv.

Kilde: Regjeringen

– Satsingen skal bidra til å markedsføre norske løsninger som kan ta verden og Norge mot lavutslippssamfunnet. Målet er å inspirere og motivere næringsliv hjemme og ute til å investere i norske løsninger, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen vil starte en norsk satsing for å bidra til økte investeringer i grønn forskning og utvikling, og ny næringsvirksomhet i Norge.

Regjeringen har latt seg inspirere av danske «State of Green» – som er et offentlig-privat samarbeid for å profilere, spre informasjon og bygge en merkevare rundt klima- og miljøløsninger. Målet er økt eksport, markedsføring og bedre samarbeid mellom danske bedrifter som utvikler og selger klima- og miljøløsninger.

Innovasjon Norge får oppdraget med å sette i gang tiltak som skal sikre økt eksport, flere samhandlingsarenaer, kommunikasjon og gjøre Norge til et mer attraktivt land å investere i. Innovasjon Norge skal også samarbeide med privat næringsliv.

– For at Norge skal bli en enda mer attraktiv grønn eksportør, må næringslivet og det offentlige få til et enda bedre samspill. Denne satsningen kan bidra til det, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringslivet oppfordres til å delta i utformingen og den videre finansieringen av driften.

– Internasjonalt ser vi en rask teknologisk utvikling innen lavutslippsteknologi. Norge har gode forutsetninger for å ta del i dette voksende markedet. Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende for å lykkes med omstillingen vi er inne i, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.