Hans Kolden, administrerende direktør i Eidefoss, har store prosjekter på gang. (Foto: KSBedrift)

Klokken tikker mot fristen for innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille i kraftbransjen. En rekke selskap og eiere møttes nylig til et fellesseminar om utfordringer og strategier rundt dette, med LVK som hovedarrangører.

Av: Audun Kolstad Wiig/KSBedrift

Dagen før møttes Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal og ledelsen i Eidefoss for et faglig seminar i Oslo. Bjørg Ravlo Rydsaa, direktør i KS Bedrift, og fagsjef Asle Strand i KS Bedrift Energi, innledet om utviklingen i kraftbransjen, og hvordan utviklingen påvirker mellomstore selskaper som Eidefoss. Med store utbyggingsprosjekter, blant annet i Nedre Otta, er Eidefoss i ferd med å foreta tunge investeringer.

«Vi satser tungt på nye investeringer i kraft for å skape grunnlag for god avkastning i fremtiden. Da er det nødvendig å innhente kunnskap om det som skjer rundt oss», sier Hans Kolden, administrerende direktør i Eidefoss, til KS Bedrift.

Han er godt fornøyd med forrige ukes seminarer, og understreker betydningen av god dialog mellom selskap, styre og eiere.

«Vi står overfor viktige diskusjoner. Hvor vil eieren og styret med selskapet? Det er nødvendig med en strategigjennomgang», fortsetter han. 

Ser optimistisk på fremtiden

På det felles seminaret stod det selskapsmessige og funksjonelle skillet i fokus. Blant foredragsholderne var NVE-sjef Per Sanderud og advokat Ulf Larsen fra advokatfirmaet Lund & Co. Fagsjef Asle Strand i KS Bedrift innledet om muligheter og utfordringer sett fra kraftselskapenes ståsted.

«Selv om det selskapsmessige og funksjonelle skillet oppleves som en utfordring av mange, er de ikke til hinder for satsing innen både gamle og nye forretningsområder for selskapene», sier Strand.

Hans Kolden sier det selskapsmessige og funksjonelle skillet står høyt på agendaen i Eidefoss.

«Vi har som mål å innføre det selskapsmessige skillet fra 1. januar 2019, men venter med det funksjonelle skillet til fristen i 2021. Selskapet sparker i gang prosessen etter påske i år. Dette blir en bred prosess, hvor de ansatte skal involveres», sier han.

Kolden sier konsernorganiseringen er mest aktuell for Eidefoss. Han ser optimistisk på selskapets fremtid.

«Eidefoss er et effektivt selskap, med mange dyktige fagfolk som har genuin vilje og motivasjon. I tillegg er vi i Nord-Gudbrandsdalen nøkterne, og snur på krona. Dette skaper grunnlag for effektiv drift», humrer direktøren.

Kolden påpeker at selskapet i de store kraftutbyggingsprosjektene har et nært samarbeid med Eidsiva, og at Eidefoss fremover kommer til å fokusere ytterligere på samarbeid med andre selskap.

Midt i smørøyet

Under seminaret med Regionsrådet i Nord-Gudbrandsdalen dagen før innledet CFO i datalagringssenteret Green Mountain, Henning Tangen, om datalagring og andre muligheter for verdiskaping basert på kraft.

«Eidefoss ligger midt i smørøyet for å tiltrekke seg aktører innen datalagring. Vi har kortreist strøm og sikker forsyning», sier Kolden.

Han trekker frem betydningen av selskapet som lokal verdiskaper.

«Gjennom nylig avsluttede og pågående prosjekter skal vi investere til sammen 2,1 milliarder kroner. Vi regner med at minst 20 prosent av disse midlene vil ligge igjen i lokalsamfunnet, i form av kjøp av lokale varer og tjenester», påpeker han.