Agder Energi Varme bygger ny kjelhall i Arendal. Der skal blant annet fresestøv fra MDF og Huntonit-plater benyttes som brensel. (Foto: Agder Energi)

Agder Energi Varme river gammel garasje for å utvide kapasiteten i Arendal. Høsten 2017 vil en ny kjelhall stå klar, vegg i vegg med den eksisterende varmesentralen.

Kilde: Agder Energi

– For å innfri krav i leveringsavtalen med sykehuset er vi avhengig av å utvide kapasiteten. Lite metangass fra avfallsdeponiet gjør at vi må utvide biokapasiteten. Den nye kjelhallen vil gi oss kapasitet nok til å dekke dagens behov og behovet vi ser komme fremover, forteller administrerende direktør Torstein Melhus i Agder Energi Varme.

I 2015 inngikk Agder Energi Varme en avtale med Sørlandet Sykehus i Kristiansand og Arendal. Avtalen strekker seg over 20 år og har en verdi på rundt 300 millioner kroner totalt.

Skal brenne fresestøv
Når den nye kjelhallen står ferdig er det samtidig et ny type brensel som blir tatt i bruk.

– Vi skal bruke fresestøvet fra MDF og Huntonit-plater, forteller Melhus.

Støvet blir pakket som briketter for å øke tettheten og gjøre brenselet mulig å frakte.

– Det er i utgangspunktet et litt vanskelig brensel, men vi har gjort noen grep for å klare å utnytte det på en effektiv og sikker måte, sier Melhus. 
Ny teknologi i «gammel» kjele
Selv om kjelen som skal brukes er en vanlig oljekjele er selve brenner-teknologien ny, og Enova har støttet utviklingen med drøye fem millioner kroner.

– Støtten fra Enova er viktig. Det er i dag mangel på gode brenner-løsninger for mindre anlegg. Her går vi foran og tar i bruk et billig brensel som også skal redusere energikostnadene og bidra til lønnsomhet i Arendal, sier Melhus.