Joakim Johnsen, tidligere i Statkraft, blir sjef for Aquila Capitals kontor i Norge. Foto: Aquila Capital

Aquila Capital har de siste årene blitt en av de store aktørene innen norsk småkraft. Nå åpner det tyske investeringsselskapet kontor i Oslo.

Joakim Johnsen er tilsatt som leder av Oslo-kontoret. Han vil fungere som investeringssjef for vannkraft og koordinere selskapets transaksjoner innen fornybar energi.

Aquila Capital eier blant annet Småkraft AS og Norsk Grønnkraft AS. Med oppkjøpet av disse, for henholdsvis ett og to år siden, overtok Aquila om lag åtti norske småkraftverk i drift og flere anlegg under bygging.

Koordinere

Norgeskontoret til Aquila Capital vil være spesielt involvert i koordineringen av investeringer og transaksjoner i vannkraftsektoren, melder Aquila Capital i en pressemelding.

Etableringen er et uttrykk for Aquilas engasjement i det norske og nordiske markedet. Kontoret befinner seg i Nydalen i Oslo.

Fra Statkraft

Joakim Johnsen har over 13 års erfaring i utvikling av prosjekter innen fornybar energi. Han har tidligere hatt flere lederstillinger i Statkraft, senest som leder av Statkrafts virksomhet i Brasil.

– Aquila Capital trapper opp sin virksomhet innen fornybar energi i de nordiske landene. Jeg ser frem til å arbeide sammen med teamet om å videreføre selskapets suksess på dette området, sier Johnsen.

Milliarder i fornybart

Aquila har gjennom flere år kjøpt opp virksomheter innen norsk småkraft. Blant annet tilegnet de seg for flere år siden 36 prosent av Tinfos og 33,3 prosent av Jørpeland Kraft.

Aquila Capital holder til i Hamburg og er datterselskap til Aquila Group. Ved utgangen av 2015 opplyste konsernet at de hadde investert over to milliarder euro (mer enn 18 milliarder kroner) i vannkraft, sol og vind.