Statnett har kommet nesten halvveis i den storstilte oppgraderingen av strømnettet i Norge (Foto: Statnett)

Statnett har kommet nesten halvveis i den storstilte oppgraderingen av hovedstrømnettet i Norge. Til sammen skal det investeres 50-70 milliarder kroner.

Kilde: Statnett/Hallfrid Simonsen

– For å sikre trygg strømforsyning over hele landet, legge til rette for fornybar strømproduksjon og nytt strømforbruk er vi nå inne i en periode med stor utbyggingsaktivitet, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Statnett kaller det tidenes investeringsløft i det norske strømnettet.

Siden 2012 har Statnett bygd drøyt 700 kilometer ny kraftledning, 20 nye transformatorstasjoner og fornyet 41 stasjoner.

– De neste årene står drøyt 800 nye km for tur. I tillegg planlegger vi bygging av 32 nye transformatorstasjoner og 51 stasjoner planlegges fornyet. Bare i 2016 har Statnett bygd 160 kilometer med nye ledninger og modernisert 16 av våre eksisterende transformatorstasjoner, sier Vardheim.

Aldri helt ferdig

– Vi nærmer oss nå det vi regner med vil være det høyeste nivået i årlig utbygging, men først i 2019-2020 vil vi komme opp på toppnivået, sier konserndirektør Vardheim.

Etter at toppen er nådd i 2020, vil utbyggingshastigheten flate ut og peke nedover. Men ferdig blir man aldri.

– Vi skal ikke på noen måte ned på null igjen. Vi blir stadig mer avhengig av strøm, og vi tror ikke lenger at vi noen gang blir ferdig med å bygge nytt og fornye strømnettet, sier Vardheim.

– Vi har et aldrende nett som vi på sikt må gjøre noe med. Med implementeringen av EUs tredje elmarkedspakke er vi lovpålagt å ta over sentralnett som i dag eies av andre nettselskaper enn Statnett. Dette betyr at vi også fremover ser investeringsbehov, men ikke i samme størrelsesorden som det vi skal gjennomføre mot 2020, sier hun.

Det landsdekkende sentralnettet er ryggraden i det norske ledningsnettet. Sentralnettet består i dag av 11 000 kilometer kraftledninger, over 1200 kilometer sjøkabler og 150 transformator- og koblingsstasjoner.

«Halve Norge» sikret en god strømforsyning

– Vårt største utbyggingsprosjekt, en ny 420 kV-ledning mellom Ørskog og Sogndal, ble satt i drift i løpet av desember 2016. Med denne 30 mil lange kraftledningen har vi fått en sterk strømforbindelse mellom Vestlandet og Midt-Norge, som trygger strømforsyningen til Midt-Norge og legger til rette for fornybarutbyggingen i Sogn og Fjordane, sier konserndirektøren.

Et annet stort prosjekt, ny 420 kV-ledning mellom Ofoten og Balsfjord bygges for å bedre strømforsyningen til den nordligste delen av landet. Prosjektet er nå over 80 prosent ferdigstilt, og godt over halvparten av denne ledningen ble satt i drift sist høst. Hele ledningen vil settes i drift i løpet av 2017.

– Når også Ofoten-Balsfjord settes i drift, betyr det at vi har forbedret strømforsyningen til Midt-Norge og Nord-Norge, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.