I perioden 2006-11 var trefall over linjene årsak til 25 prosent av «ikke levert energi» i distribusjonsnettet. (Foto: Elverum Nett)

Mange trær står for fall i og rundt kraftgatene i vinter. Nettselskapene driver en intensiv ryddeprosess for å unngå trefall over linjene. Strømbruddene som dette medfører er både kostbare og til samfunnsmessig irritasjon.

I perioden 2006-11 var vegetasjon årsak til 25 prosent «ikke levert energi» i distribusjonsnettet. Årlig bruker nettselskapene samlet sett hundrevis av millioner kroner på å rydde i og rundt kraftlinjer. I et klima i endring er det behov for flere ryddeoperasjoner. Mer nedbør, høyere temperatur og kraftigere vind bidrar til dette.

Nå gjør et knippe av landets nettselskap, med støtte fra ENERGIX-programmet til Norges Forskningsråd, et forsøk, bokstavelig talt, å ta ondet ved roten. Det gjennomføres et FoU-prosjekt med tittelen Sterkere Skog. Dette arbeidet er i fremdrift til sluttpunkt ved utgangen av mars 2018.

Prosjektleder er Hans Peter Eidseflot, til daglig fagansvarlig for skog og miljø i Mørenett. Han forteller at arbeidet er godt i gang, og at det kan være mye å hente ved vitenskapelige tilnærming til oppgaven. Blant annet har han god støtte fra kolleger i Hafslund Nett, TrønderEnergi Nett, Eidsiva Nett og Agder Energi Nett.

En erfaring vi har høstet så langt er at det er viktig å gi ung skog best mulig vekstvilkår, forteller Eidsflot. – Ved å tynne ut ungskogen får de gjenstående trærne mer plass til å utvikle større rotsystem og tykkere stamme, noe som gjør at de tåler vind og snøtrykk bedre gjennom hele levetiden.

Historien om rydding i og rundt landets kraftgater, sammen med FoU-prosjektet Sterkere Skog et viet bred omtale i kommende utgave av fagbladet Energiteknikk (nr.1-17)som vil foreligge i første halvdel av februar.