At Forskningsrådet bevilger 400 MNOK til miljøvennlig energi får tomlene opp både i NTNU og SINTEF. (Illustrasjonsfoto: Vardar)

15. desember delte Forskningsrådet ut 400 millioner kroner til miljøvennlig energi. SINTEF, NTNU og norske industripartnere ble tildelt nesten halvparten. Sammen skal de bruke pengene til å bygge en forskningsdrevet «motor» for det grønne skiftet.

Kilde: Gemini

Det er en rekke fagmiljøer innenfor fornybar energi, big data, energidistribusjon- og lagring, samt transport som sammen skal dele på pengene i potten.

Prorektor Kari Melby ved NTNU heier på tildelingen som et ledd i riktig miljøretning:

–Dette er viktige prosjekter som handler om å gjøre industrien smartere og mer energivennlig. Det er både rene forskningsprosjekter, kompetanseprosjekter for næringslivet og innovasjon, og de spenner over hele bredden av fornybar fra vind, sol, vannkraft, biomasse, hydrogen og til smarte styringssystemer. Det er mange viktige prosjekter som kan sette fart på det grønne skiftet som nå kan realiseres. Vi gleder oss til å sette i gang med arbeidet, sier prorektor for forskning Kari Melby ved NTNU.

Gleden er også stor på SINTEF. De skal blant annet bruke pengene til å gi vindturbiner smartere «hjerner»:

– Vi er veldig glade for at Forskningsrådet støtter vårt prosjekt sammen med NTNU og SINTEF IKT på vindkraft kontrollsystem. Dette dreier seg om å kunne styre vindparker bedre, noe som er viktig både for parker på land og til havs. Målet er å få til mer optimal drift med økt produksjon og redusert slitasje, sier Jon Olav Giæver Tande som leder SINTEFs forskning på vindturbiner.