I tre år fremover skal LOS Energy være samarbeidspartner og leverandør av strøm- og forvaltningstjenester til medlemmene i innkjøpsorganisasjonen Tradebroker. (Illustrasjonsfoto: Renas)

Tradebroker, Norges ledende innkjøpsorganisasjonen for store bedrifter, har valgt LOS Energy som samarbeidspartner og leverandør av strøm- og forvaltningstjenester til sine medlemmer for en treårsperiode fra 1. januar 2017.

Kilde: LOS Energy

Medlemsbedriftene i Tradebroker som bruker avtalen, representerer i dag et volum på ca.750 GWh årlig. Dette tilsvarer et forbruk til nærmere 47.000 husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk på 16.000 kWh pr år.

– Rundt halvparten av våre 52 medlemmer i innkjøpssamarbeidet er inne på vår strømavtale i dag. Forbruksprofilen på de deltakende bedriftene varierer mellom 10 og 300 GWh i året. Medlemslisten består av store konsern, som samlet representerer cirka 2000 brukersteder og 120.000 ansatte, sier Terje Fagervik, daglig leder i Tradebroker.

Styrker posisjonen
– Vi har hatt et nært og godt samarbeid med Tradebroker gjennom flere år, og vi er svært glad for at vi på nytt velges som samarbeidspartner. Ekstra hyggelig er det at vi i evalueringen av de ulike tilbyderne som var med i konkurransen scorer best på kvalitet knyttet til leveransen, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS. Avtalen befester selskapets posisjon som den ledende kraftleverandøren til bedriftsmarkedet i Norge.

Fornøyd med avtalen
LOS Energy har hatt avtale med Tradebroker siden 2006, og Terje Fagervik er svært godt fornøyd med at samarbeidet fortsetter i tre nye år.

– Utover gode betingelser, oppnår medlemmene våre betydelige besparelser i form av reduserte prosesskostnader og frigjorte ressurser. Tradebroker har som forretningsidé å tilby konkurransedyktige avtaler overfor sine medlemmer, og strøm er et av områdene vi vet våre medlemsbedrifter er opptatt av å redusere kostnadene på, sier Fagervik, som nå vil markedsføre den nye avtalen inn mot sine medlemsbedrifter.

Vokser i Norden
LOS Energy har nylig kjøpt det svenske selskapet Telge Kraft, og dermed styrket posisjonen i det nordiske kraftmarkedet. Begge selskaper fokuserer på nordiske bedriftskunder med et visst volum, og Telge Kraft hadde en portefølje med mange kjente virksomheter og attraktive nordiske kunder. Gjennom oppkjøpet i Sverige har LOS Energy styrket sin tilstedeværelse i Sverige, som er det sterkeste markedet utenfor Norge, med over 10 TWh. Etter oppkjøpet kontrollerer LOS Energy nå tilsammen kraftleveranser på mer enn 20 TWh i Norden.