BEKK
Illustrasjonsfoto: Clemens Kraft

OED har fattet vedtak i åtte saker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Sør-Trøndelag og Hordaland. Det er gitt endelig konsesjon til fire av prosjektene. Kraftverkene kan om de blir realisert bidra med om lag 54 GWh/år i fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 2700 husstander.

Kilde: OED

Seks av prosjektene ligger i Rana kommune i Nordland. Departementet har avslått fire av disse. Det er blant annet lagt vekt på samlet belastning, hensynet til reindrift og lokal og regional motstand mot prosjektene.

Nærmere omtale av prosjektene:

Blakkåga kraftverk i Rana kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Blakkåga kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 28 GWh. Departementet mener at en utbygging av Blakkåga kraftverk vil ha akseptable konsekvenser for landskap, naturmangfold og andre interesser.

Røvassåga kraftverk i Rana kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Røvassåga kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 15,6 GWh. Departementet mener at en utbygging av Røvassåga kraftverk vil ha akseptable konsekvenser for landskap, naturmangfold, reindrift og andre interesser.

Bordvedåga kraftverk i Rana kommune i Nordland

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Bordvedåga kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 15,4 GWh. Departementet mener at Bordvedåga kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap, reindrift og andre interesser sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Tverråga kraftverk i Rana kommune i Nordland

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Tverråga kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 5,8 GWh. Departementet mener at Tverråga kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap, naturmangfold, friluftsliv og andre interesser sett opp mot det relativt beskjedne bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging. 

Farmannåga kraftverk i Rana kommune i Nordland

 

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Farmannåga kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 7,6 GWh. Departementet mener at Farmannåga kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for reindrift, naturmangfold og andre interesser sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Sølvbekken kraftverk i Rana kommune i Nordland

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Sølvbekken kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 7,2 GWh. Departementet mener at en utbygging av Sølvbekken kraftverk vil medføre for store negative konsekvenser for reindrift og fjellrev.

Leneselva kraftverk i Hemne kommune i Sør-Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon for Leneselva kraftverk uten overføring av Melslættelva. Kraftverket vil med dette bidra med en årlig produksjon på 7,2 GWh. Departementet mener at en utbygging av Leneselva kraftverk, uten overføring av Melslættelva, vil ha akseptable konsekvenser for naturmangfold, landskap og andre interesser.

Høyland minikraftverk i Etne kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon for Høyland minikraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på 3,6 GWh. Departementet mener at Høyland minikraftverk vil ha begrensede og akseptable ulemper for naturmangfold og andre interesser.