Strukturen i markedet for ingeniør- og entreprenørtjenester i den landbaserte energibransjen er i bevegelse, samtidig som konkurransen om oppdrag hardner til. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Stadig flere nettselskap konkurranseutsetter hele eller deler av sine ingeniør- og entreprenørressurser. Utviklingen er trigget av loven om funksjonelt og selskapsmessig skille og innstramninger i regelverket om konserninterne transaksjoner.

De strukturelle bevegelsene er klare og tydelige. På løpende bånd har BKK etablert BKK EnoTek, Eidsiva Energi Laje Entreprenør, Troms Kraft Entreprenør har slått seg sammen med BE Energimontasje (Bodø Energi) og TrønderEnergi  har lagt TrønderEnergi Elektro inn i felles eierskap med Elnett Energi.

Da BKK tok sitt entreprenørgrep for drøyt et år siden uttalte konsernsjef Jannicke Hilland følgende: – Myndighetenes regulering av nettselskapene er at de i større og større grad ønsker å rendyrke monopolvirksomheten. Det vil begrense nettselskapenes muligheter til å selge ingeniør- og entreprenørtjenester eksternt. Dette kunne ført til at BKK måtte bygge ned viktige kompetansemiljøer og arbeidsplasser.

Adm.direktør Erling Dalberg i Troms Kraft Nett peker på at nettselskapenes primære oppgave er å drifte den strømmessige infrastrukturen så effektivt som mulig. I selskapene tas det ulike grep for å håndtere denne utfordringen. For noen er hel eller delvis konkurranseutsetting av ingeniør- og entreprenørressursene relevant måten å gjøre det på. Troms Kraft har valgt den delvise løsningen og funnet sammen i et mer ressurssterkt fellesskap med BE Energimontasje.

Hva utviklingen ender opp med er det ingen som har et entydig svar på. Kilder som står utviklingen nær spår imidlertid ytterligere strukturelle bevegelser i tiden fremover. Det synes å ligge til rette for at store og landsdekkende aktører som Infratek, Otera, Nettpartner, OneCo og OneNordic vil fortsette å vokse og at flere etter hvert vil komme til både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Du kan lese mer om utviklingen i markedet for ingeniør- og entreprenørtjenester i fagbladet Energiteknikk (Nr. 1-2017) som foreligger i første halvdel av februar.