Det er ingen grunn til å stille spørsmålstegn ved kvaliteten på de nye AMS-målerne. Hver måler gjennomgår grundige tester, som her ved senter for logistikk og produksjon ved Aidon Norge. (Foto: Aidon)

De nye AMS-målerne er grundig testet. Det er ingen grunn til å tro at de oppgir feil målerverdier. Synder for eventuelle avvik i forbruk må nok tilskrives de gamle målerne.

Sjefen i Aidon Norge, Thor-Erik Næss, den fremste leverandøren av AMS-målere her i landet, slår kort og godt fast er at det ikke er noen grunn til å stille spørsmålstegn med den tekniske kvaliteten. Hver måler er testet for nøyaktighet på fabrikk og for funksjonalitet før den ekspederes videre til strømkundene.

Bakgrunnen for å gjøre dette klart og tydelig er en strømmålerhistorie som har vakt oppstandelse over det ganske land. Opphavet kommer fra en strømkunde i Grue kommune i Hedmark. Forskrekket registrerte vedkommende en kraftig økning i sitt strømforbruk etter at den gamle måleren var skiftet ut med en ny i AMS-versjon.

Historien spredde seg som ild i tørt gress, eller nærmere bestemt fra lokalavis til lokalavis i både nord, øst og vest. Med kullsvarte overskrifter fikk de nye AMS-målerne sitt pass påskrevet. Det var ingen som kom på tanken at det kunne være de gamle målerne som hadde slumset med verdiene. Mange av de mekaniske målerne som skiftes ut kan være opptil 50 år gamle, med den slitasje og muligheter for feilmarginer i målingen dette medfører.

Det er nok heller opptil flere av landets nettselskaper som bør føle seg snytt. Undersøkelser viser at målingene stort sett har vært i deres disfavør. Betydelige inntekter kan ha gått tapt av at gamle strømmålere har registrert mindre forbruk enn reelt. I så måte kan nok verdien fra de nye AMS-målerne by på overraskelser for noen og enhver.