Fire småkraftavslag fra NVE og to fra NVE. Det strammer seg stadig mer til i småkraftmarkedet. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

NVE avslår søknadene om løyve til å byggje Fjellfossen, Steinsedalselvi, Leirofossen og Nonstadgilet kraftverk i Vaksdal kommune i Hordaland.

Kilde: NVE

Verknader for landskapet har vore det sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. Den viktigaste grunnen for avslaga, er at Fjellfossen og Leirofossen vil røre ved fossar av stor landskapsmessig betydning. og at terrenginngrepa ville blitt svært store og synlege ved Nonstadgilet, Steinsedalselvi og Leirofossen kraftverk.

Det var Norsk Vannkraft AS og NGK Utbygging AS som søkte om å byggje kraftverka, som ville gitt ein samla produksjon på 43,2 GWh.

To avslag frå OED

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Lille Grottåga kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 8,0 gigawattimer (GWh). Departementet mener at Lille Grottåga kraftverk vil gi for store negative konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv knyttet til grottesystemet i vassdraget og øvrige interesser, sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Departementet har opprettholdt NVEs avslag for Åselva kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på 4,8 GWh. Departementet mener at Åselva kraftverk vil være i konflikt med føringene for nasjonale laksevassdrag.