Dersom vi skal redusere klimagassutslippene nok til å nå togradersmålet, må vi blant annet flerdoble andelen energi med null, eller lave klimagassutslipp - som fornybar energi, kjernekraft og energiproduksjon med karbonfangst og lagring. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Ber om et strammere system for klimakvoter

Den nordiske fornybarnæringen – gjennom bransjeorganisasjonen Nordenergi – har i et felles brev til EU-parlamentet etterlyst økte ambisjoner for EUs kvotehandelssystem (ETS). Det skjer bare få uker før parlamentet skal stemme over forslaget til endringer i EUs klimakvotedirektiv.
Onsdag, 1 februar, 2017 - 09:13

Kilde:Energi Norge

Brevet ble også overlevert til nordiske representanter i Europaparlamentet i et møte i Brussel Energi Nettverk (BEN) mandag. Der løftes EUs kvotehandelssystem frem som det sentrale virkemiddelet for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst i Europa.

– Tiden er nå kommet for å styrke dette virkemiddelet slik at klimamålene i Paris-avtalen kan nås på en god måte gjennom en tydelig karbonpris. Vi håper parlamentarikerne i Europa-parlamentet benytter muligheten til å gi et klart signal om at utslippene i Europa skal reduseres raskt mot 2050 og at kraftproduksjon med utslipp må fases ut, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Energi Norge – som leder sekretariatet til Nordenergi våren 2017 – er særlig opptatt av en raskere innstramming av kvotetaket og et større uttak av kvoter ved overskudd i markedet. Et tredje sentralt punkt er koordineringen av ETS med andre virkemidler.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK er nå formelt gjennomført.
54 relevante aktører, blant dem Østfold Energi, har i regi av Smart Innovation Norway etablert et nettverk for kunstig intelligens.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.