Norsk fornybar vannkraft bidrar til en klimavennlig omstilling av europeisk kraftforsyning. (Foto: Shutterstock)

De siste ti årene har Norge produsert betydelig mer fornybar kraft enn det norske markedet klarer å ta unna. Da er det bra at vi kan selge overskuddet til våre naboland, skriver Oluf Ulseth i dette innlegget.

Av: Oluf Ulseth, adm.direktør i Energi Norge

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi hevdet i Aftenposten nylig at eksport av ren norsk vannkraft ikke erstatter skitten kraft i Europa. «Produksjonen i Norge er omtrent like stor som forbruket. Når vi selger mer kraft til utlandet, så vil vi over tid importere tilsvarende mer,» sier Sande i et intervju om hvordan EUs klimapolitikk påvirker norske strømpriser.

Dette er direkte feil. Norske vannkraftselskaper produserer jevnt over mer strøm enn det norske markedet klarer å ta unna. Slik har det vært de siste ti årene, med unntak av 2010 da vi hadde lite nedbør og en kald vinter med høyt strømforbruk. Norge har i gjennomsnitt eksportert netto nærmere 10 TWh (milliarder kilowattimer) årlig i denne perioden. De siste tre årene er eksporten økt til 15 TWh – over 10 prosent av den årlige kraftproduksjonen.

Det er riktig at strømmen går begge veier over landegrensene. Vi har ledninger både til Sverige, Danmark, Nederland, Finland og Russland som sørger for at vi kan handle kraft med våre naboland. Vi kan ikke alltid vite hvordan strømmen vi importerer er produsert, men for hver kilowattime vi importerte i fjor, gikk det fire kilowattimer med norsk fornybar kraft ut av landet.

Frem mot 2030 vil det nordiske overskuddet av kraft femdobles, ifølge en fersk rapport fra NVE. Da blir det enda viktigere med kabler som knytter kraftmarkedene sammen. Det bidrar både til mer klimavennlig kraftforsyning i Europa, og til forsyningssikkerhet og verdiskaping i Norge.