Norsk fornybar vannkraft bidrar til en klimavennlig omstilling av europeisk kraftforsyning. (Foto: Shutterstock)
Fredagskommentar:

Bra for klima og verdiskaping

De siste ti årene har Norge produsert betydelig mer fornybar kraft enn det norske markedet klarer å ta unna. Da er det bra at vi kan selge overskuddet til våre naboland, skriver Oluf Ulseth i dette innlegget.
Fredag, 3 februar, 2017 - 09:58

Av: Oluf Ulseth, adm.direktør i Energi Norge

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi hevdet i Aftenposten nylig at eksport av ren norsk vannkraft ikke erstatter skitten kraft i Europa. “Produksjonen i Norge er omtrent like stor som forbruket. Når vi selger mer kraft til utlandet, så vil vi over tid importere tilsvarende mer,” sier Sande i et intervju om hvordan EUs klimapolitikk påvirker norske strømpriser.

Dette er direkte feil. Norske vannkraftselskaper produserer jevnt over mer strøm enn det norske markedet klarer å ta unna. Slik har det vært de siste ti årene, med unntak av 2010 da vi hadde lite nedbør og en kald vinter med høyt strømforbruk. Norge har i gjennomsnitt eksportert netto nærmere 10 TWh (milliarder kilowattimer) årlig i denne perioden. De siste tre årene er eksporten økt til 15 TWh – over 10 prosent av den årlige kraftproduksjonen.

Det er riktig at strømmen går begge veier over landegrensene. Vi har ledninger både til Sverige, Danmark, Nederland, Finland og Russland som sørger for at vi kan handle kraft med våre naboland. Vi kan ikke alltid vite hvordan strømmen vi importerer er produsert, men for hver kilowattime vi importerte i fjor, gikk det fire kilowattimer med norsk fornybar kraft ut av landet.

Frem mot 2030 vil det nordiske overskuddet av kraft femdobles, ifølge en fersk rapport fra NVE. Da blir det enda viktigere med kabler som knytter kraftmarkedene sammen. Det bidrar både til mer klimavennlig kraftforsyning i Europa, og til forsyningssikkerhet og verdiskaping i Norge.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.