Norsk fornybar vannkraft bidrar til en klimavennlig omstilling av europeisk kraftforsyning. (Foto: Shutterstock)
Fredagskommentar:

Bra for klima og verdiskaping

De siste ti årene har Norge produsert betydelig mer fornybar kraft enn det norske markedet klarer å ta unna. Da er det bra at vi kan selge overskuddet til våre naboland, skriver Oluf Ulseth i dette innlegget.
Fredag, 3 februar, 2017 - 09:58

Av: Oluf Ulseth, adm.direktør i Energi Norge

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi hevdet i Aftenposten nylig at eksport av ren norsk vannkraft ikke erstatter skitten kraft i Europa. “Produksjonen i Norge er omtrent like stor som forbruket. Når vi selger mer kraft til utlandet, så vil vi over tid importere tilsvarende mer,” sier Sande i et intervju om hvordan EUs klimapolitikk påvirker norske strømpriser.

Dette er direkte feil. Norske vannkraftselskaper produserer jevnt over mer strøm enn det norske markedet klarer å ta unna. Slik har det vært de siste ti årene, med unntak av 2010 da vi hadde lite nedbør og en kald vinter med høyt strømforbruk. Norge har i gjennomsnitt eksportert netto nærmere 10 TWh (milliarder kilowattimer) årlig i denne perioden. De siste tre årene er eksporten økt til 15 TWh – over 10 prosent av den årlige kraftproduksjonen.

Det er riktig at strømmen går begge veier over landegrensene. Vi har ledninger både til Sverige, Danmark, Nederland, Finland og Russland som sørger for at vi kan handle kraft med våre naboland. Vi kan ikke alltid vite hvordan strømmen vi importerer er produsert, men for hver kilowattime vi importerte i fjor, gikk det fire kilowattimer med norsk fornybar kraft ut av landet.

Frem mot 2030 vil det nordiske overskuddet av kraft femdobles, ifølge en fersk rapport fra NVE. Da blir det enda viktigere med kabler som knytter kraftmarkedene sammen. Det bidrar både til mer klimavennlig kraftforsyning i Europa, og til forsyningssikkerhet og verdiskaping i Norge.

På forsiden nå

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.