Tilbudet av elbiler og ladestasjoner blir stadig bedre. Her er hurtigladestasjonen på Nebbenes i Akershus, som kan lade 28 elbiler samtidig. Foto: Ståle Frydenlund/elbil.no

BKK skal fra nå av ikke kjøpe flere fossildrevne personbiler. Vattenfall vil skifte ut alle sine 3500 person- og varebiler i Sverige, Tyskland og Nederland med fossilfrie kjøretøyer innen 2022.

Utskifting av BKKs bilpark vil i perioden 2017 til 2025 spare BKK for totalt ca 30 millioner kroner i disse årene, sammenlignet med hva det ville kostet å fortsette med en fossil bilpark, viser beregninger.

Målet til BKK er at hele selskapets bilpark skal være fossilfri innen 2030, melder Klimapartnerne i Hordaland, der BKK er en av partnerne.

Torgeir Mjømen lader tjenestebilen hjemme før han setter kursen mot en utslippsfri arbeidsdag i Bergen sentrum. Foto: BKK

Også varebiler

Fra og med 2017 skal BKK ikke investere i fossilbiler når selskapet kjøper nye personbiler. Fra 2018 skal det også gjelde små varebiler og fra 2019 store varebiler, forutsatt at investeringen tilfredsstiller BKKs tekniske og økonomiske krav. Elektriske lastebiler er foreløpig ikke kommersielt tilgjengelige, så de tunge kjøretøyene er ikke omfattet av planen.

– Elektrifisering og omlegging til fossilfri transport er et godt tiltak for å ta vannkraften i bruk og viktig for BKK i det grønne skiftet, uttaler BKK.

Godt eksempel

For Vattenfall er overgang til fossilfrie kjøretøyer et viktig steg mot selskapets mål om å være klimanøytral i 2050, skriver selskapet i en pressemelding.

– Med utskifting av vår bilpark bidrar vi ikke bare til å minske kulldioksidutslippene i Europa, men også til å gå foran som et godt eksempel for andre selskaper, sier Martijn Hagens, sjef for Customers and Solutions i Vattenfall og ansvarlig for e-mobilitet.

Vattenfall har 1700 kjøretøy i Sverige, 1100 i Tyskland og 750 i Nederland. Disse skal skiftes ut gradvis i løpet av en femårsperiode.