Et delvis åpent marked fungerer ikke. Når det gjelder entreprenørtjenester synes det å være en gryende forståelse for dette i landets nettselskap. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Dersom et marked skal fungere må det være åpent for fri konkurranse. Det er privatkapitalismens bud nummer en. I så måte har spesielt landets nettselskaper mye å lære.

Dette budskapet har spesiell adresse til markedet for entreprenørtjenester. I realiteten er det slik at bare en tredel av årsverkene som blir brukt til investeringer i distribusjonsnettet er konkurranseutsatt. Dette er for lite til å skape et velfungerende marked for entreprenørtjenester i distribusjonsnettet.

Denne problemstillingen ble løftet frem av Ketil Mikkelborg i siste utgave av fagbladet Energiteknikk. Han er adm.direktør i entreprenørselskapet Laugstol (tidligere Skagerak Elektro). Samtidig fronter han interessene til 20 entreprenørselskaper organisert i NELFO, bransjeorganisasjon for landets installatørbedrifter. Her arbeider han blant annet for å få flere av de store regionale nettselskapene til å konkurranseutsette større deler av virksomheten innen entreprenørtjenester.

Selv om det er gammelt nytt Mikkelborg gjør seg til talsperson for, er det ikke mindre viktig av den grunn. I mange år har det vært mye frustrasjon knyttet til markedet for entreprenørtjenester i distribusjonsnettet. Mens noen av landets nettselskaper, spesielt på Østlandet, har åpnet opp for fri konkurranse har en majoritet av de andre bare delvis gjort det.

I den fristilte delen av markedet har konkurranseutsatte entreprenørselskaper ofte tapt kontrakter til nettselskap som «dumper» overkapasitet av entreprenørtjenester fra sine monopoler. Samtidig er dørene stengt for konkurranse den andre veien. For aktiviteten i markedet har dette skapt en atmosfære langt fra det som kan karakteriseres som god forretningsskikk.

Det er et positivt signal når Ketil Mikkelborg og hans kolleger i NELFO registrerer at det er en holdningsendring på gang. Det at flere av de regionale nettselskapene kan være innstilt på å sette ut flere oppdrag bereder grunnlaget for et større entreprenørmarked, og dermed en sunnere konkurransesituasjon. Det er det mange som har ventet på lenge!