Interessen for å delta i NM for lærlinger i energimontørfaget skyter, bokstavelig, i været. I 2015 var det 62 som forsøkte å kvalifisere seg. I år er det nærmere 90. (Foto: REN)

Fristen for å delta nærmer seg

Nærmere 90 lærlinger i energimontørfaget forsøker i disse dager å kvalifisere seg til årets Norgesmesterskap. Kun 20 slipper gjennom nåløyet.
Torsdag, 2 februar, 2017 - 09:27

Norgesmesterskapet for lærlinger i energimontørfaget arrangeres i forbindelse med Metodedagene på Drammen travbane i Buskerud i juni. Mesterskapet er i seg selv et stort arrangement som tiltrekker seg betydelig bransjemessig engasjement og interesse. De som melder seg på må gjennom en prekvalifisering hvor forskriftene står i fokus. Siste frist for å kvalifisere seg er satt til 17. februar. Da må svarene på oppgaven fra potensielle deltagere foreligge og påmelding være sendt inn.

Det er de 20 deltagerne med høyest poengsum som får være med i mesterskapet, forteller prosjektleder Kim Boska. – Deltagerne må være 22 år eller yngre og ha gyldig lærlingkontrakt når konkurranse finner sted. Vinneren får en reisegavesjekk på 10 000 kroner.

Selve mesterskapet finner sted 13. og 14. juni, og det konkurreres i følgende øvelser: Nedfiring, AUS i lavspentinstallasjoner, tilkobling av TFXP i kabelfordelingsskap, nettstasjon og endeavslutning på høyspentkabler.

Utvelgelsen av de 20 som får stille til start vil være klart nokså umiddelbart etter fristens utløp 17. februar, og bli publisert på nettstedet metodedagene.no 20. mars, avslutter Prosjektleder Boska.

På forsiden nå

Vil i første omgang trekke 7,8 TWh/år strøm fra Samnanger i Hordaland.
Utnytter mulighetene i reguleringen.
«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.
– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.
Hafslund Nett og gründerselskapet KVS Technologies har inngått et forskning- og utviklingsprosjekt som tar i bruk droner til å lokalisere feilsteder ved strømbrudd.
Vokser videre innen drift av AMS og kritisk IoT-infrastruktur
Aldri har det vært registrert høyere vindkraftproduksjon i Norge og Sverige enn i forrige uke.
Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.
NVE foreslår et 8 prosents «skråtak» på NorthConnects inntekter og «hjemfall» til Statnett etter 25 år. Det er for tidlig for NorthConnect å si om det er bra nok til at kabelen bygges.
NVE fraråder OED å tillate NorthConnect å kjøre kabelen med en kapasitet på 1400 MW pluss 400 MW i dynamisk overlast for å levere systemtjenester.
NVE har oversendt sin analyse av NorthConnect til OED.
Entreprenøren Valard holder Statnett ansvarlig for materialer som skal ha vært så dårlige at en linje falt ned og førte til store forsinkelsesbøter. Statnetts samarbeid med Dalekovod får også unngjelde.
REN Røros-sjefen vil heller satse på å gi kunden økt komfort og skjule kompleksiteten bak kulissene.
Den danske regjeringen setter av penger på statsbudsjettet for å finne mulige plasseringer av en eller flere energi-øyer på minst 10 GW havvind.
Equinor har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I fra Polenergia.
Statnett og det kroatiske selskapet Dalekovod har signert kontrakt for bygging av den nye kraftledningen Lyse-Fagrafjell som skal sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland.
Etter å ha produsert rundt 100 TWh gjennom 50 år, gjennomføres en omfattende oppgradering av Rana kraftverk. I første fase dreier det seg om en investering på rundt 500 millioner kroner.
«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.
Statkraft og Haugaland Næringspark har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å få storskala datasentre til å etablere seg sentralt på Vestlandet.
Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør det enklere for forbrukere å få utbetalt kompensasjon etter svært langvarige strømbrudd. Fra 1. januar 2021 får nettkunder automatisk utbetaling av kompensasjon.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.