Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova (f.v.), Enovapris-vinnere Terese Troy Prebensen (markedsdirektør i Fredrikstad Energi) og Knut Simon Helland (energileder i Statoil), og markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Knut Simon Helland har jobbet for å motivere Statoil-ansatte til å kutte CO2-utslippene sine, mens Terese Troy Prebensen har tatt det grønne skiftet inn i de tusen hjem – og dermed inn i folks bevissthet. Tirsdag fikk de begge Enovaprisen 2017.

Kilde: Enova

Enovaprisen går til personer som har arbeidet for energieffektivisering og kutt i klimagassutslipp ved å dele kunnskap og bidra til livskraftig forandring. Tirsdag kveld ble årets vinnere kunngjort.

– Dette er like hyggelig som det er uventet, sa Terese Troy Prebensen, administrerende direktør i Fredrikstad Energi Marked og Smart Energi.

– Den grønne bølgen startet i Østfold

Smart Energi fra Østfold har vært en av de viktigste drivkreftene for at solcellepaneler har fått plass i det norske markedet. Det har de blant annet klart med Hvaler Solpark – et prosjekt som har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

– Suksessmodellen er tett dialog med grasrota. Vi arrangerer folkemøter for å gi kunnskap og få innspill, og har blitt utfordret både av de ekstremt kunnskapsbevisste og de som ikke skjønner vitsen med solceller og redusert forbruk, sier Troy Prebensen.

Hun understreker at hun vil dele prisen med hele Fredrikstad Energi-konsernet, som gjennom sju år har jobbet målrettet med å tilpasse forretningsmodellene sine til ny teknologi og det grønne skiftet.

– I tillegg har vi hatt både fylkeskommunen og kommunene i ryggen. Vi har en grønn bølge i Norge, og jeg tør påstå at den startet i Østfold, sier Troy Prebensen.

Juryen begrunner prisen med hennes glødende engasjement for framtidige energiløsninger.

– Energisystemet vårt er i endring. For å sikre utvikling av energisystemet til en fornuftig kostnad for samfunnet, må ny teknologi og nye tjenester tas i bruk og videreutvikles. Dette må gjøres på alle nivå – fra de store anleggene til hjemmene og hyttene våre. Terese har vært en pådriver for at forbrukerne skal ta i bruk nye løsninger, sier markedsdirektør i Enova og jurymedlem for Enovaprisen, Audhild Kvam.

Motiverte ansatte med delmål

Den andre vinneren av Enovaprisen ble Knut Simon Helland, som fikk jobben som energileder i Statoil sommeren 2014. Etter det har han og de lokale energikoordinatorene vært svært opptatte av den daglige energibruken på plattformene.

Plattformene på norsk sokkel bruker mye energi og bidrar dermed til klimagassutslipp – noe som har fått økende oppmerksomhet de siste årene. Statoil har kartlagt hvilke store energiforbrukere hver enkelt installasjon har, og laget handlingsplaner for energiledelse.

Helland har vært med på å sette i gang om lag 70 prosjekter som i hovedsak er basert på handlingsplanene, som til sammen har kuttet Statoil sitt CO2-utslipp med cirka 435 000 tonn. Det grønne skiftet fører gjerne med seg røde tall. Derfor har Statoil og Enova mange samarbeidsprosjekter.

– Statoil sine overordnede klimamål er vanskelige å forholde seg til for den enkelte ansatte. Det er lett å tenke at noen andre kan gjøre innsatsen, eller at det en selv gjør ikke monner. Ett viktig tiltak har dermed vært å dele opp CO2-målene fra og med 2016, slik at de blir tydeligere i hele organisasjonen, sier Helland.

Juryen mener han har vist en evne til å motivere folk – uansett hvilken faggruppe det er snakk om og på hvilket nivå i organisasjonen de er på.

– Knut Simon har gjort en stor innsats for å redusere energibruk og kutte utslipp. Juryen er i tillegg imponert over hans kombinasjon av teknisk kunnskap og ukuelige optimisme, sier Audhild Kvam.