Tommy Thrana fra Helgeland Kraft (t.v) og Kjell Myran fra Rejlers Norge signerer avtalen med et håndtrykk. (Foto: Rejlers)

Helgeland Kraft AS NETT har inngått langsiktig rammeavtale med Rejlers Norge for konsulent- og ingeniørtjenester for distribusjon- og regionalnett.

Kilde: Rejlers Norge

Kontrakten gjelder for to år, med opsjon for ytterligere ett pluss ett år, og har en verdi på opp mot 6 millioner kroner.

– Rejlers Norge har hatt flere oppdrag for Helgeland Kraft og vi ser på den nye      rammeavtalen som nok en tillitserklæring. Vi er svært fornøyd med at Helgeland Kraft valgte Rejlers som eneste leverandør av denne type tjenester. Dette viser at Rejlers har en anerkjent kompetanse innenfor utredning og prosjektering av nettrelaterte anlegg, samt ulike analyser innenfor samme område, sier Kjell Myrann, divisjonssjef i Rejlers Norge.

Avtalen innebærer blant annet levering av tekniske konsulenttjenester innen:

  • Prosjektering av linje, kabelanlegg og nettstasjoner
  • Konsesjonssøknad og melding av nettanlegg 66/132 kV
  • Nettanalyser og konsekvensutredninger
  • Prosjektering av bygg
  • Miljø, geologi, geoteknikk, samt arkeologikompetanse for bruk i prosjekter og utredninger.

– Helgeland Kraft AS NETT har planlagt årlige investeringer på ca. 200-250 millioner kroner frem til 2020, og har i den forbindelse løpende behov for innleie av konsulent- og ingeniørkompetanse relatert til drift- og vedlikeholdsprosjekter. Hovedmålet med rammeavtalen som nå inngås med Rejlers er å sikre oss tilgang til nødvendig og høy kompetanse, samt effektivisere arbeidsprosesser rundt kjøp av slike tjenester. Helgeland Kraft er nå svært fornøyd med å kunne jobbe tett mot en aktør med dedikerte ressurser over lang tid. Dette mener vi vil gi oss gevinster på lang sikt. Rejlers har i konkurranse med 9 andre høyt kvalifiserte leverandører vist seg å være den beste ut fra våre vurderingskriterier. Vi ser frem til ett godt samarbeid, sier Tommy Thrana, Innkjøpssjef Helgeland Kraft.