Interne forbedringer bidro til et driftsresultat på 220 MNOK for norske Bravida i 2016. (Foto: Bravida)

Bravida, Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester, omsatte for 14,8 milliarder SEK i 2016. Det norske selskapets driftsresultat ble på 220 millioner NOK og hadde da en resultatmargin på 7,1 prosent.

Kilde: Bravida

I fjerde kvartal var omsetningen i Bravida Norge på 933 millioner NOK, en økning på 12,4 prosent i forhold til 2015.

– Vi er svært fornøyd med at vi leverer både omsetningsvekst og økte marginer. Markedet er stabilt og godt de fleste steder, og prisene har vært stabile. Forbedringene kommer hovedsakelig fra interne forbedringer, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge.

Selskapets kunder er både entreprenører, private virksomheter og det offentlige. 52,2 prosent av omsetningen kom fra serviceoppdrag, mens 47,8 prosent kom fra prosjekter. Bravida har økende oppdragsmengde innenfor VVS, spesielt i Romerike/Osloområdet og i Tromsø.

– For både prosjekt- og servicevirksomheten, har det for oss handlet om å øke effektiviteten i vår produksjon. Gjennom god planlegging øker den verdiskapende tiden. Vi ser også at vi har lykkes med å industrialisere våre prosesser, og at vi oppnår fordeler både av standardisering og stordrift. Det gir resultater, både på bunnlinjen og i form av konkurransekraft, sier Tore Bakke.

I Bravida er arbeidet og prosjekter lokalt forankret. Selskapet har en liten nasjonal administrasjon, og det er i de lokale avdelingene avtalene inngås.

– Sentralisering skaper økte administrasjonskostnader som kundene ikke vil betale for. Skal vi være konkurransedyktige må vi være desentralisert i kundenære prosesser, og nasjonale i kostnadsprogrammer og standardisering. Det er her vi skiller oss fra en rekke av de andre aktørene i markedet, sier han.

Han tror 2017 blir et krevende år med fortsatt geografiske forskjeller.

– Vi ser fortsatt store regionale forskjeller og ulikheter innenfor sektorer. Den regionale utviklingen følger vi godt med på, og gjennomfører nødvendige tiltak, enten det er å kjøpe opp selskaper, flytte medarbeidere eller å redusere aktiviteten i enkelte områder. Slik har det vært i 2016 og slik vil det bli også i 2017, sier Bakke.

Selskapets siste oppkjøp ble gjort i desember 2016. Da kjøpte de Moelven Elektro med en omsetning på rundt 200 millioner og 160 ansatte. Selskapet har sin hovedtyngde i Mjøsregionen.

Bravida Norge har planer om ytterligere oppkjøp i tiden fremover.

– Vi vurderer til enhver tid mulige kandidater. Våre viktigste kriterier for kjøp er selvsagt markedsposisjonen lokalt. Derfor er vi mest interessert i større aktører i nye markeder og noen mellomstore, der vi allerede har en god organisasjon, sier han.

Bravida-konsernet hadde en omsetning i 2016 på 14,8 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet ble på 944 millioner SEK. I forhold til driftsresultatet i fjor er årets 162 millioner SEK høyere.

Bravida er Norges og Nordens ledende totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester, med ca 9 000 medarbeidere totalt i Norden og nær 2 500 i Norge. I Norge er Bravida det største elektroselskapet og blant de ledende på rør og ventilasjon. Bravida Norge har avdelinger på over 30 steder i Norge.

Bravida leverer både spesialtjenester og helhetsløsninger på sine tre fagområder. Selskapet er totaltilbyder innen elektro, rør og ventilasjon. På disse teknikkområdene leverer selskapet både spesialisttjenester og helhetsløsninger, fra design og prosjektering til installasjon, drift og vedlikehold. Selskapet tar et totalansvar for alle installasjoner, både i nybygg og ved rehabilitering av bygårder, kontorer, industri eller anlegg. Det inkluderer også moderne drift av bygg, systemer for brann- og sikkerhet, sprinkler, kjøl og prosjektledertjenester for bygg- og eiendomsbransjen, samt service.