I løpet av kort tid har Energi Teknikk AS fått tre kontrakter på leveranser til småkraftverk. Den siste til Helgheim Huus kraftverk i Jølster i Sogn og Fjordane. På bildet: del av peltonturbin. (Foto: Energi Teknikk AS)

Energi Teknikk AS er tildelt en kontrakt fra SKL på levering av komplett elektromekanisk utrustning til Helgheim Huus kraftverk i Jølster kommune i Sogn og Fjordane.

Kilde: Energi Teknikk AS

 Avtalen innebærer leveranse av en ET Pelton ringledningsturbin med effekt på 2,7 MW med tilhørende generatorer, kontrollanlegg og nødvendige hjelpeanlegg. Utstyret skal leveres første kvartal 2018.