Kristian Norheim er tilsatt som konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Skagerak Energi. (Foto: Skagerak Energi)

Kristian Norheim (40) blir ny konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Skagerak Energi. Norheim kommer fra stilling som seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Gambit Hill+Knowlton, og har lang og bred erfaring fra politisk arbeid. Han er bosatt i Skien med sin familie.

Kilde: Skagerak Energi

– Kristian Norheim har en solid kompetanse som jeg er glad for at Skagerak Energi nå skal få nyttiggjøre seg, sier konsernsjef Knut Barland.

I perioden 2013-2015 var Norheim stortingsrepresentant fra Telemark. Han har bred politisk erfaring fra Fremskrittspartiet, der han har hatt en rekke fremtredende verv i perioden 2004-2015.

Norheim har hovedfag i statsvitenskap fra universitetet i Oslo og en mastergrad i sørøsteuropeiske studier fra University af Athens, Hellas. Gjennom arbeidet i Gambit Hill+Knowlton har han ytterligere styrket seg innenfor området strategisk kommunikasjon.

I Skagerak blir Kristian Norheim en del av konsernledelsen, og vil lede arbeidet med strategisk kommunikasjon og myndighetskontakt.

– Sammen med dyktige medarbeidere både i stab og organisasjonen for øvrig, skal Kristian bidra til at Skagerak Energi får en enda tydeligere posisjon i omgivelsene våre, sier Knut Barland.