I dette innlegget tar adm.direktør i Energi Norge, Oluf Ulset, et oppgjør med myten om at vi har for lite kraft her i landet. (Illustrasjonsfoto: Haugaland Kraft)

Norge har fornybar energi nok til både nye arbeidsplasser, nasjonale klimatiltak og krafthandel med utlandet, skriver Oluf Ulseth i dette innlegget.

Av: Oluf Ulseth, adm.direktør i Energi Norge

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi argumenterer i Aftenposten 12. februar iherdig for at all norsk kraft skal brukes i Norge. Dette til tross for at vi produserer langt mer enn det norske markedet klarer å ta unna, og til tross for skrikende etterspørsel etter fornybar energi ute i Europa.

Norge er i den privilegerte situasjon at vi har store vannkraftressurser som gir forbrukere og industri rikelig tilgang på kraft til konkurransedyktig pris. Vi har energi til både nye arbeidsplasser og til klimatiltak som elektrifisering av transportsektoren. Samtidig har vi kabler til utlandet som gir mulighet for lønnsom krafthandel. 

Å kutte krafthandelen med utlandet, vil være like uklokt som å stoppe all eksport av laks til Europa og resten av verden. Det er mulig Sande mener at oppdrettslaks bør være gratis for norske forbrukere, siden vi har så mye av den. Men særlig god samfunnsøkonomi ville det ikke vært.

Vi har hatt kraftforbindelser til utlandet siden 1960. Det har reddet Norge i år med lite nedbør og kalde vintre. Og gitt landet gode inntekter i år med overskudd av kraftproduksjon. Markedene vokser stadig tettere sammen. Det må både industrien og kraftnæringen evne å tilpasse seg.